Svar om gummimattor
2017-01-20

Vi efterlyste svar på frågan om vad de gummimattor som läggs under gungorna inne på gårdarna innehåller. Nu har vi fått besked från Trafik och Fritid Skandinavien AB om att gummit efter att det lagts inte avger något giftigt.

Läs företagets svar här.