Styrelsen
Det är som regel styrelsemöte den tredje torsdagen varje månad. Skrivelse som ska tas upp på styrelsemöte måste lämnas in skriftligen, via e-post eller i Vita Husets brevlåda, senast en vecka före styrelsens möte och ska vara undertecknad samt ha adress och telefonnummer.

Är det något du vill fråga eller berätta är du också välkommen att kontakta styrelsen. Styrelsemejlen når alla styrelsemedlemmar. Vill du skriva till en enskild styrelsemedlem använder du förnamn.efternamn@djingis.se

Åsa Bodell, T304, ordförande
Erika Brantvall, B119,ledamot
Markus Ranheimer, N134, vice ordförande
Lina Brunestam, M212, ledamot
Aina Mandahl, N130, ledamot
Andreas Borell, D89, ledamot
Anton Petersson, K118, sekreterare
Victor Brönmark, O240, ledamot
Anna Hammarberg, C27, ledamot

E-post: styrelsen@djingis.se
Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131, 224 71 Lund