Valberedning & revision

Valberedning


Vid föreningsstämman utses valberedningen, som lägger fram ett förslag till styrelse samt andra förtroendevalda vid nästa års stämma.
Valberedningen består av:
Måns Bruun, I:72, ordförande
Katharina Vittenlind, O:242
Emil Blauert, P:162

Revision


Revisorn är utsedd av medlemmarna vid stämman för att kontrollera styrelsen, och är en möjlighet för medlemmarna att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen. Revisorn har nämligen rätt att ta del av alla dokument, avtal, räkenskaper och protokoll, något som den vanlige medlemmen inte har.
Revisorn deltar inte i styrelsens arbete, men styrelsen kan rådfråga revisorn, det är inte fel att ha en dialog, liksom att revisorn bör påtala fel och brister så tidigt som möjligt, innan felen förvärras. Ansvaret ligger dock hela tiden hos styrelsen.
Vår förening har även en extern revisor.
Av föreningen utsedd revisor: Simon Heneen, Uardavägen 20C
Av föreningen utsedd revisorssuppleant: Peter Abrahamsson Lindeblad, C:25
Av HSB förordnad revisor: revisor från BoRevision i Sverige AB