Återvinning/sopor
sopstation

Våra fina återvinningsstationer invigdes 2010 under pompa och ståt. Se hur det gick till.

Här sorterar vi vårt avfall – ser du någon obehörig använda återvinningsstationen kan du påpeka att det är förbjudet och gärna ta registreringsnummer på eventuell bil och meddela vicevärden.

Här finns pdf:er på Svenska och på Engelska om hur vi sorterar.

Så här sorterar du


Matavfall
Matavfall är matrester, tillagade eller råa. Det kan t ex vara grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg, bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter, godis.

Det är bra om vi undviker att lägga alltför vått matavfall i behållarna på våra återvinningsstationer. Detta för att vi ska vara rädda om kärlen som förvarar vårt matavfall mellan tömningarna. Om man behöver lägga i matavfall med riklig vätska kan man gärna grunda i påsen med en gammal dagstidning eller annat som suger upp fukt.

Papperspåsar till matavfall hämtar du i tvättstugan.

Restavfall
Restavfall är det som är kvar när allt annat är sorterat.
Det som blir kvar när allt annat är utsorterat, t.ex. blöjor, söndrigt porslin, gamla diskborstar, disktrasor, cd-skivor, kattsand, fimpar/snus m m. Här kastar man också föremål av plast, metall, porslin och glas som INTE är förpackningar.

restavfall

Saker som är för stora för inkastet får man spara till containern kommer eller köra till återvinningscentral (se längre ner). Stekpannor, plåtlock, gamla gitarrer, kartonger med böcker ska du inte kasta i restavfallet utan i grovsoporna.

Pappersförpackningar
Förpackningar som till minst hälften består av papper t ex pastakartonger, mjölk- och juicepaket, äggkartonger, bärkassar av papper, omslagspapper, skokartonger och wellpapp. Stampa på dem så att de blir så platta som möjligt.

Returpapper
Här lägger du allt som går att bläddra i t ex tidningar, reklam, postorder- och telefonkataloger.
OBS! Ej kartong, post-it-lappar, kuvert, pappers- och plastkassar.

Plastförpackningar
Både hård och mjuk plast, t ex flaskor, burkar, dunkar, bärkassar, plastpåsar,
plasttuber, refillpaket, plastfolie, läggs här.

Metall
T ex konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, tomma spray- och färgburkar, aluminiumfolie och -formar.

Trädgårdsavfall

kompost
Här ska endast jord, grenar och löv hamna.
Släng inte något annat som t ex cementplattor, plastsäckar, trädgårdsmöbler eller kartonger här.

Lysrör, lampor och batterier
Lågenergilampor, lysrör och batterier lägger du i lilla återvinningsstationen till vänster om tvättstugeingången.

Småelektronik
Utanför tvättstugan i Vita Huset står en tunna för återvinning av elektronik. Här passar SMÅ saker som rakapparater, mobiltelefoner, hörlurar och sladdar. Det går alltså inte bra att proppa ner större saker, som tv-apparater eller mikrovågsugnar.

Övrigt
Bilbatterier, lösningsmedel, målarfärg och andra kemikalier kan inte slängas på området. Denna typ av avfall lämnas till en miljöstation eller en återvinningscentral.
Vitvaror kan lämnas på återvinningscentraler. Företag som levererar hem nya vitvaror är också skyldiga att ta de gamla med sig.
TV, dator och annan elektronik lämnas till återvinningscentral.
Att lämna sopor på miljöstationer och återvinningscentraler är gratis.
Bildäck lämnas hos däckfirma.

Allt avfall som under tiden placeras på sopstationerna kommer att spåras till ägaren som då debiteras kostnad för bortforsling. De saker som vi inte hittar ägaren till kommer föreningen att forsla bort – men det hamnar på allas avgifter till föreningen.

Hjälp till att hålla återvinningsstationerna rena ­– du är med och betalar för allt slarv!

Mer information om sophantering och återvinning hittar du på SYSAV:s hemsida: www.sysav.se

Återvinningscentraler
På återvinningscentraler kan man lämna såväl återvinningsbart som farligt avfall, bl a papper, wellpapp, glas, elektronikskrot (TV, radio, datorer etc), trä, ris och annat trädgårdsavfall, jord, sten, tegel, betong, metallskrot (cyklar, gräsklippare, diskbänkar, kokkärl etc), trasiga möbler, färg, olja, batterier, lysrör, disk- och tvättmaskiner etc. Man får själv sortera sitt avfall och lägga det i olika containrar.

Gastelyckan återvinningscentral
Gunnesbo återvinningscentral