Pågående projekt – energi
Vindkraftverk i solnedgång

På årsstämman 2023 beslutades att styrelsen skulle ta initiativ till att utlysa en referensgrupp bestående av medlemmar som diskuterar energifrågor. Referensgruppens uppdrag är att bevaka energifrågor för föreningens räkning och bistå styrelsen med att ta fram beslutsunderlag. Är du kunnig i energifrågor och intresserad av att ingå i en sådan grupp, anmäl dig via mejl till styrelsen.

Solpaneler