20.000 till gården
Under lekplatsprojektet bestämdes att gårdarna skulle få vars 20.000 kronor att spendera på förbättring av gårdsmiljön. Se nedan hur gårdarna ska göra för att ansöka om pengarna.

20.000 till gården