Pågående projekt – uteplatser
Till alla lägenheter hör disponibla ytor på fram- och baksidan. Styrelsen arbetar i samråd med boende med att ta fram gränser och regler för vad som får finnas på ytorna.

Läs mer om projektet.

Kontaktperson i styrelsen är Markus Ranheimer. Skicka e-post till styrelsen@djingis.se och ange att ämnet är uteplatser.