Gå säkert på Djingis


2020-03-19

Gångarna på Djingis Khan utgör ett gångfartsområde. Det innebär att man inte får framföra fordon (=cyklar, bilar, elsparkcyklar m.m.) i högre hastigheter än gångfart och att det alltid är gående som har företräde.


Djingis vimlar av korsningar och utfarter med begränsad sikt där cyklister och gående riskerar att krocka med varandra. Kan vi göra området mer säkert på något sätt? Sätta upp fartbulor, speglar, bommar, blomkrukor? Har du något tips är du välkommen att kontakta styrelsen.