Styrelsens tillstånd
Vi har stora möjligheter att sätta en personlig prägel på vårt boende, men vissa ingrepp såväl inomhus som utomhus kräver att man fått tillstånd från styrelsen. Skicka i god tid in ansökan, med utförlig beskrivning och helst ritning, till styrelsen@djingis.se eller lägg den i brevlådan på Vita Huset.

Tillstånd krävs för ingrepp i:
– bärande väggar
– fönsterkarmar och -bågar
– värmeledningar, element samt termostater
– vattenledningar
– golvbrunn i badrum
– ventilationskanaler och ventilationsdon i väggar
– ytterdörrs utsida
– säkringsskåp
– vägg där det finns kabel-tv uttag eller inkommande nätverksuttag
– fasader, till exempel:
Spaljé,
Parabolantenn,
Skruvar för solsegel eller annat,
Nytt fönster
Markiser: Styrelsen ger tillstånd till att sätta upp markis efter ansökan.                    Vid fasadarbeten ansvarar föreningen för nedtagande och uppsättning                    av befintlig markis.

Tillstånd krävs även för:
– byggande eller ombyggnad av trädäck (eller staket eller dylikt)
– insättning av vindslucka
– insättning av kattlucka i altandörr
– plantering av träd
– andrahandsuthyrning

Om förändringar/byggande har genomförts utan att tillstånd funnits kan bostadsrättshavaren bli skyldig att återställa.