Försäljning av bostadsrätt

Tillsyn


Vid varje försäljning utför föreningen en tillsyn av bostadsrätten, för att se hur det står till i lägenheten med det som föreningen ansvarar för. Denna tillsyn ska inte förväxlas med en besiktning, som är ett frivilligt förfarande som köparen (eller säljaren) kan anlita en besiktningsman för att utföra för att hitta eventuella fel och brister.

Vid tillsynen inspekteras det som ligger inom föreningens ansvarsområde, bland annat fönster, ytterdörrar, element, golvbrunn, ombyggnationer. Har förändringar gjorts som ej är godkända av föreningen kommer säljaren att behöva stå för ett återställande. Tänk på att uteplatser på fram och baksidor inte ingår i denna tillsyn, utan att det är säljarens och köparens ansvar att kolla så att måtten på eventuella trädäck/stenlagda uteplatser stämmer. Säljaren ska vidarebefodra tillstånd hen har fått på byggnation till köparen. Det som inte stämmer enligt kartorna på hemsidan och där det inte finns tillstånd från styrelsen så räknas byggnationer/installationer som svartbyggen och säljaren är ansvarig för att återställa dessa innan försäljning. Efter köpet övergår ansvaret till köparen, som då är ansvarig för att ta bort och återställa s.k. svartbyggen.

Det är viktigt att både säljare och köpare närvarar vid tillsynen. Boka tid för tillsyn i god tid, så att det finns tid att rätta till eventuella anmärkningar. Tillsyn av lägenheten ska ske innan överlåtelsen äger rum.

Element


Föreningen har ansvar för alla element i lägenheterna, men under tidens gång kan boende ha gjort förändringar och då är det lite mer komplicerat.

Borttagna element (kräver alltid styrelsens godkännande):

Säljaren ansvarar för att elementen återställs. Görs inte detta övertar köparen detta ansvar.

Det är aldrig tillåtet att installera vattenburen handdukstork, den måste vara elektrisk.

element

Detta hör till lägenheten


Till varje lägenhet hör en del lösa saker, och det är säljarens ansvar att se till att dessa följer med vid försäljningen:

– ett stort parkeringstillstånd för boende och två mindre för besökare
– nyckel till förråd
– tre stycken nycklar till postboxen på parkeringen
– orange tagg till tvättstugedörren
– nyckel till cykelförråd (det är samma nyckel som går till biltvätten)*
– TV-kort eller digitalbox, om det har hämtats ut hos Sydantenn

Säljaren ska kontakta Ownit och säga upp sitt internetabonnemang, och köparen ska kontakta Ownit för att teckna ett nytt. Detta är helt kostnadsfritt.

Sälja utan mäklare


Om man väljer att sälja utan att anlita mäklare är det en del saker man själv måste hålla reda på.

– Skriv överlåtelseavtal med köparen i tre exemplar. Ett sådant avtal finns att köpa i bokhandel.

– Ta en kopia på överlåtelseavtalet och skicka till HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund. Därefter kommer styrelsen på nästkommande styrelsemöte att hantera förfrågan om medlemskap.

– Kontakta i god tid vicevärden för tillsyn. Tillsyn är av stor vikt för om det inte har gjorts och eventuella brister som ligger på föreningens ansvar upptäcks i efterhand kan det bli boendes ansvar att åtgärda. Därför är det bra om både säljaren och köparen närvarar vid tillsynen.

– Kontakta banken och red ut det ekonomiska.

Info till mäklare


Mäklare hör ofta av sig till föreningen och vill inför en försäljning ha svar på frågor. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Har ni några beslutade avgiftshöjningar?
Beslut om detta tas på budgetmötet som hålls i november.

Har ni några planerade eller pågående renoveringar?
Detta står i årsberättelsen samt under Pågående projekt på hemsidan.

Vad ingår i avgiften?
I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-tv, bredband och en parkeringsplats.

Ingår bostadsrättstillägg?
Nej, var och en tecknar själv detta med sitt försäkringsbolag.

Har föreningen gemensam el?
Nej, var och en tecknar själv elabonnemang.

Tillåter föreningen delat ägande? (Exempel om föräldrar köper en lägenhet till sitt barn men kommer inte själva att bo där.)
Ja, men boende måste äga minst 10 % och 90% ägs av annan närstående person.

Tar föreningen ut en överlåtelseavgift? Om ja, hur mycket och vem betalas den av?
Ja, 2,5 % av ett prisbasbelopp. Säljaren betalar detta.

Tar föreningen ut en pantsättningsavgift? Om ja, hur mycket?
Ja, 1 % av ett prisbasbelopp per lån.

Tänk på att kontrollera måtten på uteplatsen! Kanske är det så att det fina trädäck som finns inte har något bygglov, eller är för stort enligt de regler föreningen har. Säljaren är ansvarig för att det finns bygglov, och säljaren och köparen är ansvariga för att kolla kartorna och återställa eventuella felaktiga byggnationer.
Läs mer om disponibla områden här.