Styrelsen

Styrelsens sammansättning


Ordförande: Åsa Bodell, T:304 hus, utemiljö 
Sekreterare: Anton Petersson, K:118 DK-nytt, personal
Vice ordförande: Lina Brunestam, M:212 utemiljö, hemsidan, ekonomi, sommarjobbare
Ledamot: Aina Mandahl, N:130 hus, utebyggnation
Ledamot: Erika Brantvall, B:119 hus
Ledamot: Victor Brönmark, O:240 utebyggnation, GR
Ledamot: Måns Bruun, I:72 Vice sekreterare
Ledamot: Dagmar Clough, P:168
Ledamot: Marcus Lindkvist, K:110
HSB-ledamot: Magnus Andersson

Styrelsens uppgift

Styrelsen är ytterst ansvarig för att föreningens förvaltning utförs på bästa sätt och följer gällande lagar, men behöver givetvis inte utföra alla arbetsuppgifterna själva.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna.

Styrelseledamöterna har genom sin ställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet och främja föreningens intressen. Styrelseledamöterna iakttar sekretessregler och lämnar alltså inte vidare uppgifter om enskilda boende som framkommer i samband med styrelsearbete.

För att se vilka ansvarsområden inom föreningen varje enskild styrelsemedlem har se senaste Djingis Khan Nytt.

Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen.
klubba

Kontakta styrelsen


E-post: styrelsen@djingis.se
Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131, 224 71 Lund
Du kan också lägga en lapp i Vita Husets brevlåda.

Styrelsen vill ha in skrivelser senast 1 vecka före styrelsemöte för att kunna förbereda ärendena korrekt. Ett tips är att lämna in skrivelser i början på månaden så är man helt på den säkra sidan. Styrelsemöte hålls i regel den tredje torsdagen i varje månad – datumet anges i kalendern på hemsidan.

Är det något du vill fråga eller berätta är du också välkommen att kontakta styrelsen. Styrelsemejlen når alla styrelsemedlemmar. Vill du kontakta någon enskild medlem använder du förnamn.efternamn.djingis.se