husgruppen informerar

Vad händer med våra trädäck/altaner i samband med våra fasad- och takarbeten?

 

Vi är många på Djingis, som genom åren byggt trädäck med staket/ och eller pergolaliknande stolpar med överliggare och det kommer redan nu nya sådana önskningar inför vår- och sommarperioden.


Som ni alla säkert redan har läst och många även välkomnat är styrelsens planerade och kommande stora åtgärder på Djingis fasader, tak och fönster. Detta är ett arbete, som i nuläget endast är i sin allra första början men som, om allt går som vi planerar, kommer att pågår under flera år framöver.


Det kan bli så att flera av de redan befintliga trädäcken med staket och överliggare kommer att behöva monteras ned, partiellt eller helt, för att arbetet ska kunna ske med fasader, fönster och tak och att byggställningar ska kunna placeras på ett säkert och hållbart sätt. Nya trädäck/altaner kommer kanske inte att kunna nyttjas särskilt länge.


Detta väcker förstås många frågor som vi ännu inte kan svara på, som vem som ska stå för kostnaden – projektet eller däckets innehavare? Vi siktar förstås på att allt ska ske på ett så smidigt och prisvärt sätt som möjligt. Vi kommer att hålla er kontinuerligt informerade om hur planeringen fortskrider kring denna, för många av oss, lite obekväma situation, men för en god sak att säkra våra hus för framtiden.

hälsar 

Husgruppen