Strömavbrott

Vad gör jag om det blir strömavbrott?


Är det bara hos dig?
Kolla ut genom fönstret och se om strömmen har gått hos grannarna också. Har den det kan du gå in på Kraftringens hemsida och läsa mer om pågående avbrott.

https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/kundservice/avbrott-och-felanmalan/stromavbrott/

Vad gjorde du strax innan det blev avbrott?
Vissa aktiviteter kan orsaka strömavbrott. Kanske slog du på en maskin, kopplade in ett gammalt våffeljärn eller hade ovanligt många elprylar igång samtidigt. Fundera på om något sådant kan ha hänt.

Är du helt eller bara delvis utan el?
Kolla om elen har gått överallt eller bara i vissa delar av lägenheten. Om du är delvis utan el så kan det vara en säkring som har gått. Är du helt utan el så kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut – prova att slå på den.

Kontrollera dina säkringar
Stäng av strömmen med brytaren. Se efter om en automatsäkring behöver slås på eller ta ut porslinssäkringarna en i taget i en äldre elcentral. Om pärlan på en säkring sitter löst eller har bränd kontaktyta behöver den bytas. Är bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker. När alla säkringar ser ok ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen.

Fel i huvudcentralen
Om du har kontrollerat att det inte rör sig om en trasig apparat, överbelastning eller att en säkring har gått kan det vara så att en säkring har gått i huvudcentralen. Den finns i ett förråd ute på gården och du som boende har inte möjlighet att gå in där. Dagtid kan du kontakta vicevärden eller vaktmästaren, och om det inträffar under övrig tid kan du kontakta jourhavande Djingisbo Daniel Bengtsson, 0725-72 81 60.