Vad pratar GR om?
Under ett gårdsrepresentantmöte tar representanter från alla gårdar upp frågor eller förslag. En del av detta kan besvaras direkt av vicevärden eller av styrelsens representant. Andra synpunkter tas vidare till styrelsemötet och besvaras där. Här är några exempel på frågor, förslag och synpunkter som kommit från gårdsrepresentanterna (GR) och hur de har besvarats av styrelsen (S).

grliten

GR: Vissa störs av höga ljudnivåer när vaktmästaren börjar klippa gräset redan vid sjutiden på fredagar. Går det att starta dagen med tystare uppgifter?
S: Nej, styrelsen har inga möjligheter att styra vaktmästarens arbetsplanering på det viset.

GR: Gräsmattorna på kommunens mark klipps för sällan.
S: Varje medlem kan framföra den sortens klagomål och synpunkter direkt till kommunen.

GR: Kan containrarna stå här oftare?
S: Att föreningen tar hit containrar för grovsopor några gånger om året är en extra service för medlemmarna. Under de perioder som vi inte har containrar stående hänvisar vi till Sysavs återvinningsanläggningar.

GR: Grenar hänger på olämpligt sätt på parkeringarna.
S: Översyn av detta pågår fortlöpande, så detta kommer att åtgärdas.

GR: Kan föreningen trycka upp ”ingen reklam”-lappar som man kan hämta hos vicevärden?
S: Ja, det kan vi göra.

GR: Ska boende själva lufta elelementen?
S: Elementen är föreningens ansvar så kontakta vaktmästaren så gör han det.

GR: Torget med installation. Kan det utformas på annat sätt?
S: Styrelsen inbjuder till förslag på vad detta utrymme skulle kunna användas till. Om det finns ett riktigt bra förslag kan vi väcka en diskussion.

GR: Diskussion om bilkörningen på nätterna på Ericssons parkeringsplatser.
S: Det är privat mark, så polisen kan inget göra så länge inte brott begås.

GR: Hobbyrummen. Kommer de att komma med i det digitala bokningssystemet?
S: Vi har diskuterat möjligheten men ingenting är klart.

GR: Många tycker att det är kallt i lägenheterna.
S: Systemet hinner inte alltid anpassa sig efter väderskiftningarna. Husen är extra känsliga i stark blåst. Efter något dygn ska systemet ha reglerat sig självt.

GR: Måste man vara medlem i HSB för att bo här?
S: Man måste när man flyttar in här men sedan kan man gå ur, då mister man samtidigt medlemsförmåner och rättigheter.

GR: Vad händer när vaktmästaren går på semester, med vatten och sånt?
S: När vaktmästaren är på semester finns det en ersättare.

GR: Fortfarande slammer från återvinningen vid ABCD, vi behöver avvisa utomboende som slänger sopor i våra stationer.
S: Vi ljudisolerar som vid EFGH och informerar vidare om vem som får slänga i våra tunnor. Tydligare skyltar sätts upp.

GR: Träd som planteras på allmän mark.
S: Det är inte tillåtet.

GR: Får en gård bygga cykelskjul?
S: Det är tillåtet om man bygger det så att man kan montera ner det vid fasadarbete. Gården har själv ansvar för allt underhåll.

GR: Det behövs mer aktiviteter för ungdomar och barn på området.
S: Lämna gärna förslag.

GR: Klagomål på att biltvätten använts för att ladda en elbil.
S: Detta är inte tillåtet.

GR: Vissa har bytt förråd när man flyttat inom Djingis.
S: Detta är inte tillåtet eftersom förråden tillhör respektive lägenhet.

GR: Sector Alarm orsakar irritation genom sitt dörrknackande.
S: Marknadsföringen är emellanåt aggressiv, men svår att göra något åt. Det är dock viktigt att veta att styrelsen inte har något avtal med detta företag.

GR: Kan man ringa Sydsec om man upplever att det är bus i området?
S: Ring polisen – Sydsec har inga befogenheter att ingripa.

GR: Hur gör man om man behöver en ny utetrappa?
S: Vänd er till vicevärden.

GR: Vi önskar komplettera återvinningen med textilåtervinningskärl.
S: Styrelsen tittar på möjligheterna.

GR: Förbjudet för minderåriga att skjuta raketer och smällare.
S: Styrelsen håller med om att det är ett problem men tyvärr inget vi kan åtgärda, detta får försöka lösas med information.

GR: Tar lite lång tid innan elementen blir varma när det kommer en köldknäpp.
S: Det finns termostat på alla element vilka styrs av inomhustemperaturen, så det är viktigt att inte täcka över dem för då mäter de fel.

GR: Vi känner ingen skillnad på de nya duschmunstyckena – ger de någon effekt?
S: Jadå, man märker faktiskt ingen större skillnad, men åtgärden kommer att ge 40 till 60 procents besparing.

GR: Det är flera som klagar på att det låter mycket från bygget av Brunnshög.
S: Kontakta gärna kommunen direkt. Styrelsen har i flera skrivelser under åren
2010–2015 påpekat att denna problematik kommer att uppstå.

GR: Får besökare använda laddstolparna.
S: Ja.

GR: Boende upplever problem med bilinbrott och vill ha kameraövervakning på parkeringen.
S: Beslut om eventuell kameraövervakning bör fattas av stämman.

GR: Mattpiskarställningarna lockar lekande barn och flera skador har inträffat. Kan de tas bort?
S: Antalet piskställningar på föreningens område har minskats betydligt redan, många boende vill ha dem kvar.

GR: Folk utifrån slänger skräp och trädgårdsavfall på Djingis.
S: Vi ser över detta och formulerar om befintliga skyltar.

GR: Vändplatserna är ofta upptagna av fordon som levererar varor.
S: Det kan vi inte göra så mycket åt – det finns inga alternativa platser.

GR: Det vore bra med en övernattningslägenhet för gäster.
S: Bra idé – vi har dock inga möjligheter att ordna detta just nu.