Internet
Alla hushåll på området har möjlighet att koppla in sig på vår gemensamma internetanslutning med en hastighet av 100 Mbit/s, vilken levereras av Ownit. Ingen separat avgift utgår, utan allt detta är inkluderat i månadsavgiften.

Varje lägenhet måste skydda sina datorer mot intrång. Mjukvarubrandvägg, antivirus och ett fullt uppdaterat operativsystem är ett måste.

Observera att du måste ha ett avtal med Ownit för att kunna utnyttja internet, och att du i samband med flytt måste säga upp ditt avtal. Säger du inte upp ditt avtal i samband med flytt kan, enligt kommande lagstiftning, internetleverantören tvingas att lämna ut ditt namn i samband med privata utredningar av upphovsrättsbrott!

 

Lösning på ett vanligt problem vid byte av dator eller router


När man byter ut den primära enheten som tidigare satt kopplad till nätverksuttaget i väggen (direktkopplad dator eller router) så kommer internet inte att fungera direkt, på grund av att IP-adressen som är tilldelad är låst till den tidigare enheten under en period.

Under några intervaller på dagen kommer denna IP-adress att låsa upp sig, så att den kan länka sig till en ny enhet, om det nu är så att det är något nytt inkopplat. Detta kan ta allt från fem minuter till flera timmar, så om man vill att detta ska ske så fort som möjligt kan man ringa in till Ownit-supporten så låser de upp IP-adressen direkt.

 

Tycker du att internet är långsamt?


Vi har tagit fram en guide för att eventuellt lösa problem med långsamt internet. Läs guiden.

 

Ownits guide


Vår internetleverantör Ownit har en guide som hjälper dig om du stöter på problem. Till Ownits guide.

 

Sms vid driftstörning


Du kan gå in på Mina sidor hos Ownit och se till att ditt telefonnummer finns registrerat i deras system, så får du automatisk information via SMS direkt när det är driftstörningar.

 

Felanmälan och teknisk support veckans alla dagar. Ownits kundtjänst nås via 08-525 073 00 eller via e-post: support@ownit.se