Hobbyrum
Det finns fyra hobbyrum som är belägna i förrådslängorna. Två ligger på Uardavägen motsvarande gårdarna A-B-C-D respektive E-F-G-H. På Iliongränden ligger rummen motsvarande I-J-K-L-M-N och O-P-Q-R-S-T.

hobbyrum2

Hobbyrummen är väl lämpade till diverse arbeten som snickeri, slipning, målning, reparationer av till exempel cyklar, skidvallning m.m.

Det är absolut förbjudet att utföra några heta arbeten i hobbyrummen p.g.a. brandrisken.

I alla rum finns en hög arbetsbänk med skruvstycke, arbetsbord och förvaringshyllor för trä, färg och annan materiel. Verktyg och maskiner finns endast i begränsad omfattning (se nedan) och det är bäst att ha egna med sig, men man kan vid behov fråga ansvarig.

I rummen finns också städutrustning, inklusive stor golvdammsugare som också har direktkoppling till vissa slipmaskiner, se bruksanvisning. Vid behov finns elvärme men vatten och avlopp saknas.

Cirkelsåg för kapning och så kallad tigersåg finns i rum IJKLMN, som också har kompressor med cykelpump på ytterväggen.

Slipmaskin för verktyg finns i Bilvårdsanläggningen.

Nycklar till hobbyrummen finns hos:

ABCD: Mattias A:35 tel. 0709-101925

EFGH: Olof G:147 tel. 070-4374126.

IJKLMN: Hjalmar L:56, tel. 070-248 06 75, och Tomas J:4, tel. 070-97 00 820

OPQRST: Lennart R:274, tel. 073-215 41 31 (samordnare)

hobbyrum1

Ordningsregler för hobbyrummen


1. Bokning sker via ansvarig och för högst 4 dagar i taget, vilka avtalas i samband med bokningen. Nyckeln utlämnas efter kl 18 dagen före första bokade dag och återlämnas sista dagen senast kl 18. Vid behov kan andra tider överenskommas.

Om det ”egna” hobbyrummet är upptaget kan man kontakta ansvarige för något av de andra.

2. Nyckeln får ej lämnas vidare i andra hand utan ny bokning ska i så fall göras hos ansvarig.

3. Städning. Efter avslutat arbete ska rummet städas och vara i ursprungligt skick. Kom ihåg att stänga av värmen.

4. Målning. Observera att vid målning och särskilt spraymålning måste omgivningen skyddas mot färgstänk med t ex tidningspapper eller kartong och vid maskinslipning måste dammuppsamlare användas.

5. Märkning. Föremål, färgburkar mm som kvarlämnas för fortsatt arbete måste märkas med husnummer (maskeringstejp).

6. Kvarlämnat. Efter avslutat projekt ska allt tas hem och hobbyrummen får ej användas till egen förvaring. Material som är användbart kan dock kvarlämnas och användas fritt.