Aktuellt
publicerat: 21 oktober, 2021
Söndagen den 31 oktober är det äntligen halloween igen! Tänd en pumpalykta utanför dörren och ladda upp med godis så kommer du alldeles säkert att få besök av kusliga spöken och skrämmande monster. Eller ta en promenad genom Djingis och se hur läskigt det är på de olika gårdarna.

Vill du inte ha besök av otäcka små barn ska du inte tända någon lykta. Och som förälder – säg till dina barn att bara knacka på där det lyser en lykta.
publicerat: 19 oktober, 2021
En inventering av växtligheten runt våra fasader har genomförts. Det är för våra fasaders skull och för förbipasserandes skull det är viktigt att hålla efter växtligheten.

Alla boende fick i början av oktober information om vad som behöver åtgärdas och får gärna göra det själva. Om du inte vill eller kan göra det själv kommer SBC med start den 25 oktober att beskära det som fortfarande behöver beskäras.
publicerat: 19 oktober, 2021
Nu finns protokollen från stämmorna som hölls den 3 oktober att läsa här på hemsidan.

Läs protokollet från extrastämman.

Läs protokollet från den fortsatta stämman.

Vill du vara med i någon av grupperna som ska startas efter stämman?
Hör då av dig till styrelsen om du tycker att frågorna om nya cykelförråd och torget vid Vita huset är viktiga, styrelsen@djingis.se.
publicerat: 29 september, 2021
Den 29 september tas deltagartaket för hyrda lokaler bort och fler än 50 personer får vistas i Vita huset. Fortsatt gäller det personliga ansvaret att stanna hemma när man har symtom.

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Publicerad 2021-09-29
publicerat: 10 september, 2021
Natten till torsdag blev två Volvobilar, av modell V70, av med sina grillar på parkeringen Q,R,S,T. Vårt vaktbolag Sydsec är informerade och ska ha extra koll på våra parkeringar. Det är bra om boende i området också hjälps åt med detta. Anmäl skadegörelse och stölder till vicevärd Tina (kontoret@djingis.se).

Publicerat 2021-09-10
publicerat: 5 augusti, 2021
På sista tiden har det hänt att närboende parkerat på föreningens parkeringsplatser då och då. Märker man detta kan man ringa och tipsa Aimo park på telefonnummer 0771-96 90 00, välj felanmälan.

Obs! Bilarna på bilden har inget med texten att göra.

Publicerad 2021-08-05
publicerat: 10 juli, 2021
Sommarjobbarna har delat ut nya P-tillstånd. De gamla gäller parallellt t o m 31 augusti men det går bra att börja med de nya direkt. De som betalat för ett extra parkeringstillstånd ska lämna in båda stora tillstånden och får då ett extra nytt.

Publicerat 2021-07-10

 
publicerat: 16 juni, 2021
Resultatet från årsstämman på Djingis var svårtolkat och krävde genomgång av HSB:s jurister.

129 röstberättigade deltog i poströstningen. Dagordningens punkter 1-15 gick igenom med stor majoritet. Det innebär att årsredovisningen är godkänd och att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Även punkterna med val av valberedning och revisorer är klara, liksom ersättning för styrelse, valberedning och revisorer.

 

FORTSATT STÄMMA PÅ DJINGIS


32 boende röstade för fortsatt stämma på punkten 16: val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. Lika många röstade också för att suppleantvalet ska tas på fortsatt stämma.

Vad gäller val av styrelseledamöter fick valberedningens förslag 78 röster och Djingis har därmed fått en ny styrelse. Invalda ledamöter är Lina Brunestam, Helene Degerman, Jenny Nilsson och Bert Sjögren.

Även styrelsens proposition om 20 000 kr till gårdarna ska anstå till en fortsatt stämma, liksom några motioner:

B om lekplatser, C om arbetsordning i styrelsen, D om styrelsemedlemmars hemvist, E om medlemskapskrav för styrelsemedlemmar, J2 och J3 om torget vid Vita huset, L om cykelförråd, M om expert för husens skick, S om besiktning av underhållsarbete och T om tidsbegränsningar av styrelseuppdrag.

Att lekplatsprojektet inte fick ny budget kan tyvärr komma att försena projektet.

Besked om datum och form för fortsatt stämma kommer i augusti. I skrivande stund avråder HSB fortfarande från att hålla fysiska stämmor.

Vi tackar Stefan Aguayo, Måns Bruun, Maria Leonora och Anna Nilsson, som har lämnat styrelsen i samband med stämman.

Publicerat 2021-06-16
publicerat: 14 juni, 2021
Denna vecka börjar sommarjobbarna på Djingis, under veckorna 24, 25, 31 och 32 kommer de hjälpa till med att göra området extra fint, bland annat genom att rensa ogräs mellan plattorna på gårdarna, måla husnummer, göra nya parkeringstillstånd och mycket annat.

Vi behöver göra en uppdaterad lista på vilket förråd som tillhör vem, därför ber vi er att kolla upp ert förrådsnummer så att ni kan uppge det när sommarjobbarna kommer till er gård och knackar på. I samband med detta kommer de också lämna ut nya parkeringstillstånd och brandvarnare om sådan behövs.

På bilden syns sommarjobbare från tidigare år.

Publicerad 21-06-14
publicerat: 11 juni, 2021
KOM IHÅG att fylla i enkäten om lekplatsprojektet senast måndag den 14 juni.

Ni kan svara som gård, som enskilt hushåll eller en blandning av båda.

Enkäten kan fyllas i digitalt eller lämnas på papper i Vita Husets brevlåda.

Länk till digital enkät

Pågående projekt – lekplatser

Publicerad 2021-06-11