Aktuellt
publicerat: 31 maj, 2023
Vi har fått nya taggar för att komma in till tvättstugan. Taggarna är orangea, och behövs fr.o.m den 3 juli 2023 för att kunna öppna dörren till tvättstugan. De svarta befintliga bokningstaggarna kommer fortfarande vara desamma.

Torsdagar mellan kl. 17.30 -19.00 i Vita Huset går det bra för boende att kvittera ut en låstagg.
publicerat: 29 maj, 2023
Idag måndagen den 29/5 fortsätter grävandet för att leta rätt på läckan i värmesystemet. Gångvägen kommer vara helt avstängd så välj en annan väg.
publicerat: 23 maj, 2023
De sista gårdarna K, M och O kommer förhandsbesiktigas idag tisdag 23/5.

Slutbesiktningen för samtliga gårdar är planerad till den 5 juni 2023.

Synpunkter/reklamationer som gårdar skickat in till styrelsen är dokumenterade och vidarebefodrade till Markkompagniet. Om det förekommer fel på lekinstallationer, mattor, sandlådor, sarger, stenläggning eller gräsmattor kommer dessa åtgärdas.
publicerat: 21 maj, 2023
Helgens tragiska händelse mitt under pågående Bananfest har inte lämnat någon Djingisbo oberörd. Vi är alla mycket lättade över att höra att medlemmen inte är livshotande skadad.

Styrelsen är tacksam för den återhållsamhet som alla Djingisbor har visat på FB och ber att ni även fortsättningsvis respekterar den drabbade familjen och inte bidra till ryktesspridning. Vi bör alla ha förtroende för att polisen gör sitt jobb och att medierna förmedlar händelseutvecklingen på ett riktigt sätt. För rapporter hänvisar vi till t ex Sydsvenskan och svt.se.
publicerat: 15 maj, 2023
HSB bostadsrättsförening Djingis Khan kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.
Datum/tid: onsdag 31 maj 2023 kl 19.00
Plats: Stora lokalen, Vita Huset, Uardavägen 131
Syftet med stämman är godkännande av föreningsstämmans beslut vid årsstämman den 23 april 2023 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.
Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation.
Beslutet skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra föreningsstämma.
Förslaget till nya stadgar samt styrelsens kommentarer finns att läsa här under länkarna.

Medlem som önskar utskrift av dokumenten kan hämta sådan hos
vicevärd under ordinarie expeditionstid torsdagar 17.30-19.00 eller efter
överenskommelse.

Kallelse och dagordning extrastämma stadgar 2023

Normalstadgarna 2023 Brf Djingis Khan

Styrelsens kommentar till nya normalstadgar 2023
publicerat: 1 maj, 2023
Styrelsen påminner om att områdets tvättstuga endast är till för Djingisborna. Det är inte tillåtet att ge utomstående tillgång till vår tvättutrustning genom att öppna för dem eller låna ut nyckeln.


I samband med pågående låsbyte i Vita huset kommer inom kort även låset i tvättstugan att bytas ut mot ett system med taggar, som kopplas till lägenhetsnummer. Mer information om detta kommer.publicerat: 30 april, 2023

 Telefon: 0771 860 860


Riksbyggens kundservice. Dygnet runt alla dagar.


Från 1 maj har Djingis ett avtal med Riksbyggen för fastighetsskötsel, och då gäller ett nytt nummer för felanmälan. Riksbyggens system är enkelt: ett och samma telefonnummer att ringa såväl vardag som helg, dygnet runt, året runt. En levande person svarar och skriver din anmälan. Ärendena kommer sedan att skickas vidare till vaktmästaren och till Tina på kontoret. Vi uppmanar alla Djingisbor att börja använda detta sätt att felanmäla. Just nu har vi flera system med mejladresser, webb, telefonsamtal och lappar i brevlådan och det är svårt att få överblick över allt som händer. Med ett och samma system kan statistik samlas om återkommande problem och förvaltaren och styrelsen får bättre överblick över området.

Att vi byter fastighetsskötare/vaktmästare från SBC till Riksbyggen är en följd av att föreningen sedan 1 april har avtal om teknisk förvaltning med Riksbyggen. Det ger oss välbehövlig extra hjälp med praktiska frågor om drift och underhåll, som tidigare har belastat styrelsen och Tina hårt. Styrelsen får mera tid att arbeta med strategiska frågor och Tina får tillgång till kvalificerad rådgivning. Teknisk förvaltning och daglig fastighetsskötsel hänger ihop och det skulle vara mycket svårt att ha två olika företag på uppgifterna.

I samband med bytet kommer vi också att få en ny vaktmästare från Riksbyggen. Han heter Marcus och får en närmare presentation på hemsidan och i DK-nytt framöver. Hör gärna av er till styrelsen (styrelsen@djingis.se) med feedback när ni haft kontakt med Riksbyggen. Vi vill gärna höra om såväl negativa som positiva upplevelser.
publicerat: 22 april, 2023
Två råttor har fångats på två olika gårdar, anticimex förklarar att fågelmat är också råttmat. Tänk på att absolut inte förvara fågelfrön utomhus eller i förråden. Mata helst inte fåglarna då detta drar till sig fler råttor. Ni som har mycket tappade fågelfrön under fågelmatarna, sopa upp och släng för att inte erbjuda råttorna en öppen buffé.
publicerat: 31 mars, 2023

Cykelbanan utanför D-gården har grävts upp eftersom en läcka i värmesystemet har hittats på platsen. Tyvärr måste gropen vara öppen till efter påsk medan vidare utredning görs. Styrelsen beklagar besväret detta medför. Uppmana gärna era barn att inte cykla ned för trappan vid platsen, det kan vara farligt.

publicerat: 15 mars, 2023
Föreningen beställer tvätt och målning av våra hus med ca 11 års mellanrum. Egentligen är det dags nu, men då den stora utredningen som ska kartlägga skicken på våra hus pågår så väntar vi med tvätt och målning tills vi vet mer om fasadernas mående.

I väntan så går det alldeles utmärkt för boende som vill att själva tvätta av fasaderna på sitt eget hus och kanske gemensamt på gården. Hos Tina finns mjuka borstar med långa skaft att låna. De fula gröna algerna som bildas mest på de fasader där solen inte lyser så mycket går väldigt lätt bort med ljummet vatten, med lite såpa i om en vill. Högtryckstvätt får inte användas!  

Våra entrétak ansvarar boende själva för att tvätta/hålla rena. Till dessa har Tina en borste med ett skaft som är böjt om en vill låna.
Pågående Projekt

De här projekten jobbar föreningen med just nu.

Brunnshög & E22

Bygget av Brunnshög kommer att påverka oss. Läs mer om vad det innebär.

Äldre inlägg