Aktuellt
publicerat: 23 september, 2022
Här kommer information i pdf format om el och elavtal som gavs på mötet i Vita Huset

EKRS-energispartips

Elkostnadsutbildning_Djingis Khan_sept 2022

 
publicerat: 21 september, 2022
I tvättstugan fungerar det så här:

*1,5 timmar tillgång till tvättmaskinerna under den tiden man bokat gruppen.

*1,5 timmar tillgång till torktumlarna som ingår i gruppen, direkt efter tvättiden.

Exempel: Bokat maskinerna 1-5 kl. 9.30 tillgång fram till kl. 11.00

Tillgång till torktumlare 1-4 från kl. 11.00 fram till kl. 12.30

Fler och utförliga regler finns uppsatta i tvättstugan eller kan läsas här på hemsidan.

Styrelsen uppmanar boende att ha en lugn och trevlig ton i tvättstugan mot andra boende, även i de fallen då missförstånd uppstår.

Vi vill också passa på att påminna om att inte tvätta enstaka plagg i varje maskin. Kör endast fyllda maskiner så slösar vi inte på vår gemensamma el utan hjälper istället till att hålla nere elkostnaderna.
publicerat: 20 september, 2022
Vid styrelsemötet den 15 september beslutades att höja priset för elbilsladdning från den 1 oktober. Nya priset blir 5 kr/kWh. Styrelsen följer elprisutvecklingen och har för avsikt att sänka priset igen om elpriset stabiliseras på en lägre nivå.
publicerat: 7 september, 2022
Markkompaniet har gjort en preliminär tidsplanering för arbetet på Djingis. Målet är att de ska bli klara i år, men det är förstås beroende av vädret. Gummiasfalt kan inte läggas om det är kallare än 5 plusgrader.

22 augusti – 30 september: ABCD
3 oktober – 28 oktober: EFGH
31 oktober – 25 november: IJKL
14 november – 31 december: MNOP och QRST

Gummiasfalt EcoBase är tänkt att läggas vid tre olika tillfällen, på ABCD i månadsskiftet september-oktober, på EFGH och IJKL i mitten av november och på MNOP och QRST i mitten av december.

Vi har fått frågor om hur EcoBase-materialet ska skötas i framtiden. HÄR finns en skötselinstruktion vi har fått från tillverkaren.
publicerat: 29 augusti, 2022
Kraftringen håller på att byta elmätare till alla lägenheter, elmätarna sitter samlade i elcentralerna som finns nära cykelförråden på varje gård. Ni som boende behöver inte göra någonting när ni får sms om byte av elmätare, Kraftringen har redan tillgång till elcentralerna. Er lägenhet är utan el under de timmar Kraftringen aviserar om.
publicerat: 27 augusti, 2022
Kom ihåg att våra fönster är gjorda av trä och att de inte tål att lämnas vidöppna under fallande regn.
publicerat: 26 augusti, 2022
ventilation badrummet

Ventilerna i badrummet, på lilla toaletten och i klädkammaren bör rengöras två gånger om året. Det är viktigt att när man tar ner den för att rengöra så måste samma ventil sättas tillbaka på samma ställe samt att man inte snurrar på mittdelen då de är injusterade för just det rum den sitter i.

Så rengör du frånluftsventiler – Steg för steg

Torka utsida
Börja med att torka av utsidan på frånluftsventilen. Det kan ske med hushållspapper, fuktad trasa eller microfiberduk.

Ta loss donet
Greppa kring ytterringen och försök dra det rakt ut. Behöver du verktyg är det viktigt att inte använda några vassa verktyg som därmed
kan råka skada ventilen eller väggen. Använd hellre en smörkniv i plast än en i metall. Försök hellre pillra och peta än att bända med kraft.

Dammsug
Nu kan dammsugning ske av donet samt hålet. Samma trasa som tidigare kan nu fungera för att torka av donets in- och utsida.
Skumgummidel inuti donet kan rengöras med lite diskmedel och vatten.

Sätt tillbaka
Var noga med att donet återmonteras korrekt eftersom detta annars kan påverka kommande ventilation. Fjädrarna på sidorna ska ta tag
i de spår som finns i ventilationsröret. Det är ofta två fjädrar (metallbågar) och dessa ska generellt peka uppåt och nedåt när du monterar tillbaka donet.

Tänk på att:
Undvik att påverka inre plattan
Var noga med att ta loss hela donet för att inte påverka den inre plattan. Denna platta är inställd för att skapa en optimal ventilation i den byggnad den
är monterad inom. Påverkas den inre plattan kan alltså kommande ventilation försämras.

Läs mer om ventilation i våra hus HÄR
publicerat: 24 augusti, 2022
En boende har vid avflytt upptäckt att mattorna de förvarade i uteförrådet var angripna av mal. Vi uppmanar boende att se över sin förvaring i uteförråden.

Förvaring av textilier görs bäst i förslutningsbara plastlådor (snäpplock) eller liknande.

Samma sak gäller för förvaring av fågelfrön och djurfoder om vi inte vill ha besök av möss eller råttor.
publicerat: 22 augusti, 2022

Nu börjar bygget!
Nu i veckan rivs alla sarger och gungor på ABCD-gårdarna. Avspärrningar sätts upp, men inga farliga gropar väntas. En mindre grävmaskin och annan utrustning kommer också att tas in på gårdarna, så överliggare vid gårdsentréerna kan behöva lyftas och en del växtlighet kan påverkas.


Vi uppmanar gårdarna att röja undan leksaker, fordon, utemöbler som finns på den gemensamma gårdsytan, dels för att grävmaskinen ska kunna komma fram, dels för att inga grejer ska förstöras.


För ljusslingor uppsatta i träden gäller det här: Markkompaniet bedömer att de kan hänga kvar, men inga garantier lämnas för att de inte fastnar i något och förstörs av en olyckshändelse. I sådana fall kommer föreningen eller Markkompaniet inte att ersätta dem. Är gården mycket rädd om sin ljusslinga kan det vara säkrast att ta ner den.


Istället för på tidigare angivna rutor 1-11 har Markkompaniet nu ställt ut koner på fem p-rutor med början på 21 fram till den omärkta platsen norr om återvinningsstationen. De vill också ha den omärkta platsen vid vändplatsen för placering av en container. Platserna ska användas till byggavfall, material och förvaring av utrustning till bygget. Sina privata fordon (2-4 st) kommer de att parkera på lediga platser på Iliongränden eller EFGH och då givetvis endast under normal arbetstid.


Det kommer att bli trångt på ABCD-parkeringen och vi hoppas att boende som inte kör så ofta kan tänka sig att flytta sina bilar till Iliongränden för att lämna plats till dem som oftare behöver tillgång till sin bil.

publicerat: 16 augusti, 2022
Nu är det snart dags! Lekplatsbygget beräknas komma igång på A-D mot slutet av vecka 33 eller början av vecka 34. Vi ber gårdar som har valt gummiasfalt EcoBase att höra av sig till styrelsen@djingis.se och meddela vilken av de tre färgerna ni önskar. På Uardavägen gäller det gårdarna B, C, E, G och H och på Iliongränden samtliga gårdar. Färgproverna finns att låna vid behov!

Fallskydd_färger

Skötselråd av gummimattorna finns HÄR

Under byggtiden kommer Markkompaniet att behöva utnyttja sex platser på ABCD-parkeringen (nummer 1-11) till material och utrustning. Platserna kan komma att spärras av i förväg.
Pågående Projekt

De här projekten jobbar föreningen med just nu.

Brunnshög & E22

Bygget av Brunnshög kommer att påverka oss. Läs mer om vad det innebär.

Äldre inlägg