Aktuellt
publicerat: 29 maj, 2024
Nu i student tider och semester tider påminner vi alla boende om regler för att låna/hyra/byta ut bostaden. Vi följer rekommendationer som finns att läsa här: Riktlinjer andrahandsupplatelse.

Observera punkt 2 under “Skäl som inte räknas som godtagbara”, som gäller vid kortvarig uthyrning/utlåning med eller utan förmedling av tredje part (airbnb och liknande).
publicerat: 3 maj, 2024
Några boende har gått samman och skrivit en text angående utdelningen av morgontidningar. Se bifogat dokument och kontakta författarna om du vill veta mer.
Distribution av papperstidning till brevlådor upphör maj 2024

Uppdatering efter att några boenden varit i kontakt med Sydsvenskan:

Tidningsdistributionen uppdatering

Uppdatering svar från Sydsvenskan efter de varit här:

Besked från Sydsvenskan 240526
publicerat: 29 april, 2024
Tack till alla medlemmar som kom igår och förgyllde årsstämman. Det beslutades bland annat om att vi ska fortsätta använda våra fysiska parkeringsbevis på våra parkeringar och att vi inte ska ha några cykelförbud på gårdarna.
Stämman ger styrelsen i uppdrag att införskaffa lämpliga grusbehållare till parkeringen inför vintersäsongen och att ta fram en förstudie till nästa stämma (2025) om införande av gemensam el i föreningen.
Protokollet i sin helhet kommer publiceras här på hemsidan när det är renskrivet, inom två veckor. Som vanligt går det då att få en papperskopia hos vicevärden om någon önskar.
publicerat: 22 april, 2024
När vi slänger trädgårdsavfall på Iliongränden ser vi till så att det hamnar rätt, så att det inte hamnar bredvid där vaktmästaren har förråd.

x6za9bad
publicerat: 22 april, 2024
Innan och efter fasadtvätt som håller på att genomföras på våra hus

image (3)

image (4)
publicerat: 14 april, 2024
Nu är det vår och gräsklippningen på området kommer utföras av Markku på tisdagar, med start tisdag 16/4. Saker som ligger på det yttre området och eventuellt på det allmänna området behöver alltså tas bort varje måndag så att gräsklipparen kan komma förbi. Vi påminner också er som har kompostgaller, stenar eller annat stående permanent på era yttre områden att detta inte är tillåtet enligt reglerna, dels för att gräsklipparen inte kan komma förbi (behövs 1.5 meter i bredd) och dels för att de yttre områdena ska vara öppna och tillgängliga för alla. Passa på att iordningsställa ditt område om det behövs, kartor finns på hemsidan med måtten, så slipper vi i styrelsen gå runt och kolla områden.

Om någon boende känner behov av att stänga in sig med häck, staket, stenar, odlingslådor eller kompostgaller får den göra det på sitt inre disponibla område, alltid efter tillstånd från styrelsen. Djingis område är inte så stort och vi är många som ska njuta av och samsas om ytorna, därför kan vi inte bre ut oss och ta föreningens mark i anspråk för eget privat bruk. Detta gäller även buskar eller häckar där tillstånd inte finns och som stänger in områden. Passa på att iordningsställa om det finns sådana på ditt yttre område, även om du inte planterat dem själv, passage som alla kan använda ska alltid finnas.
publicerat: 18 mars, 2024
Bilen ovan är på en stor fettkaka som påträffats i ett av våra avloppsrör. Det är dyrt för oss alla när föreningen behöver tillkalla spolbil när det är stopp i avloppen, det bästa är såklart att försöka undvika att det blir stopp. Vi påminner om att inte slänga annat än toalettpapper i WC:n.

Nu får vi hjälp av lagen, från 1 januari 2024 gäller nya krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Bestämmelserna har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall. Detta innebär bland annat att det är förbjudet att hälla ut fett i avloppet. Läs här för detaljerad information: Förbjudet att hälla fett i avloppet – Borätt Forum (borattforum.se)
publicerat: 15 mars, 2024
Vi påminner alla gårdar som har gummimatta att det är dags att ta hand om den nu på våren, den ska sopas och tvättas. Se instruktioner här: skötsel gummimatta för vidare info.
publicerat: 12 mars, 2024
Häckar och övriga buskar kommer de närmaste veckorna att beskäras till den tillåtna maxhöjden 180 cm. Häckar vid gångbanor som korsar/möter annan gångväg kommer också att beskäras ca 2×2 m vid varje hörn till en höjd av 120 cm, så att fri sikt kan uppnås på alla ställen där cyklister/gående riskerar att kollidera. Se mer på kommunens hemsida Häckar och buskage | Lunds kommun

 

 
publicerat: 21 februari, 2024
Växtlighet som finns på ditt inre och yttre disponibla område både på framsidan och baksidan är din att sköta även om den har planterats av före detta boende.  Hos många boende finns det växtlighet som helt har tagit över och som till följd av detta förstör föreningens egendom såsom pergola, fasader, belysning, elledningar och eluttag. Dessutom kan okontrollerad växtlighet störa övriga grannar.

Sköt om din växtlighet. Passa på nu innan grönskan kommer igång på riktigt, det är mycket lättare att beskära t.ex. vinrankor och andra klätterväxter innan de slår ut i sin fulla kraft. Har du växter eller till och med träd på ditt inre och yttre område som du inte har tid eller lust att sköta är det bättre om du tar bort dem, så blir det en lättskött yta.

Samma sak gäller för den gemensamma växtligheten på varje gård, boende hjälps åt eller så går det bra att betala med gårdskassan om samtliga boende är överens om att anlita någon.