Aktuellt
publicerat: 8 juni, 2023
Styrelsen har för närvarande pausat den årliga växtvandringen och kommer istället att göra punktinsatser och kontakta de boende som har växtlighet som behöver åtgärd. Det kan vara att växtligheten på de inre och yttre disponibla områdena är för hög, för bred, för nära fasaderna, för nära gränsen till grannen, eller sträcker sig ut över grannens område. Styrelsen uppmanar alla att själva se över och sköta sin växtlighet på ett optimalt sätt, och påminner också om att gårdens växtlighet och träd är gårdens ansvar att sköta och beskära. Om en är ointresserad av trädgårdsskötsel eller inte har tid så tipsar styrelsen om Veterankraft.se, som kan anlitas till trädgårdstjänster.

Gräset kommer fortsättningsvis klippas på fredagar, så det gäller att ta undan möbler, kompostgaller, leksaker och annat på de yttre disponibla områdena innan varje fredagsmorgon, så att gräsklipparen kan komma fram.

Häckar och övriga buskar kommer att beskäras till den tillåtna maxhöjden 180 cm. Häckar vid gångbanor som korsar/möter annan gångväg kommer också att beskäras ca 2×2 m vid varje hörn till en höjd av 120 cm, så att fri sikt kan uppnås på alla ställen där cyklister/gående riskerar att kollidera. Se mer på kommunens hemsida Häckar och buskage | Lunds kommun
publicerat: 8 juni, 2023
Styrelsen har för närvarande pausat den årliga växtvandringen och kommer istället att göra punktinsatser och kontakta de boende som har växtlighet som behöver åtgärd. Det kan vara att växtligheten på de inre och yttre disponibla områdena är för hög, för bred, för nära fasaderna, för nära gränsen till grannen, eller sträcker sig ut över grannens område. Styrelsen uppmanar alla att själva se över och sköta sin växtlighet på ett optimalt sätt, och påminner också om att gårdens växtlighet och träd är gårdens ansvar att sköta och beskära. Om en är ointresserad av trädgårdsskötsel eller inte har tid så tipsar styrelsen om Veterankraft.se, som kan anlitas till trädgårdstjänster.

Gräset kommer fortsättningsvis klippas på fredagar, så det gäller att ta undan möbler, kompostgaller, leksaker och annat på de yttre disponibla områdena innan varje fredagsmorgon, så att gräsklipparen kan komma fram.

Häckar och övriga buskar kommer att beskäras till den tillåtna maxhöjden 180 cm. Häckar vid gångbanor som korsar/möter annan gångväg kommer också att beskäras ca 2×2 m vid varje hörn till en höjd av 120 cm, så att fri sikt kan uppnås på alla ställen där cyklister/gående riskerar att kollidera. Se mer på kommunens hemsida Häckar och buskage | Lunds kommun
publicerat: 7 juni, 2023

Stadgeförändringar


Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. På stämman röstades nya stadgar igenom med acklamation, och detta bekräftades av extrastämman den 31/5. Innan de nya stadgarna börjar gälla ska de godkännas av HSB och registreras av Bolagsverket. Stadgar uppdaterades under året av alla HSB-anslutna föreningar i landet för att anpassas till vissa förändringar i bostadsrättslagen. Lagändringarna innebär bland annat att boendes skyldighet att ansöka om tillstånd vid vissa förändringar har förtydligats. Är du osäker på om ett problem i lägenheten enligt stadgarna är på ditt betalningsansvar eller föreningens, tveka inte att kontakta Riksbyggens felanmälan (tel: 0771 860 860). Marcus (eller i förekommande fall en vikarie) kommer alltid ut och gör ett kostnadsfritt besök och kan göra enklare reparationer. Är det en större reparation som du själv ska betala kan Riksbyggen hjälpa dig att boka in en hantverkare med rätt behörighet. Givetvis kan du också själv välja vem du vill anlita.

publicerat: 31 maj, 2023
Vi har fått nya taggar för att komma in till tvättstugan. Taggarna är orangea, och behövs fr.o.m den 3 juli 2023 för att kunna öppna dörren till tvättstugan. De svarta befintliga bokningstaggarna kommer fortfarande vara desamma.

Torsdagar mellan kl. 17.30 -19.00 i Vita Huset går det bra för boende att kvittera ut en låstagg.
publicerat: 29 maj, 2023
Idag måndagen den 29/5 fortsätter grävandet för att leta rätt på läckan i värmesystemet. Gångvägen kommer vara helt avstängd så välj en annan väg.
publicerat: 23 maj, 2023
De sista gårdarna K, M och O kommer förhandsbesiktigas idag tisdag 23/5.

Slutbesiktningen för samtliga gårdar är planerad till den 5 juni 2023.

Synpunkter/reklamationer som gårdar skickat in till styrelsen är dokumenterade och vidarebefodrade till Markkompagniet. Om det förekommer fel på lekinstallationer, mattor, sandlådor, sarger, stenläggning eller gräsmattor kommer dessa åtgärdas.
publicerat: 21 maj, 2023
Helgens tragiska händelse mitt under pågående Bananfest har inte lämnat någon Djingisbo oberörd. Vi är alla mycket lättade över att höra att medlemmen inte är livshotande skadad.

Styrelsen är tacksam för den återhållsamhet som alla Djingisbor har visat på FB och ber att ni även fortsättningsvis respekterar den drabbade familjen och inte bidra till ryktesspridning. Vi bör alla ha förtroende för att polisen gör sitt jobb och att medierna förmedlar händelseutvecklingen på ett riktigt sätt. För rapporter hänvisar vi till t ex Sydsvenskan och svt.se.
publicerat: 15 maj, 2023
HSB bostadsrättsförening Djingis Khan kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.
Datum/tid: onsdag 31 maj 2023 kl 19.00
Plats: Stora lokalen, Vita Huset, Uardavägen 131
Syftet med stämman är godkännande av föreningsstämmans beslut vid årsstämman den 23 april 2023 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.
Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation.
Beslutet skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra föreningsstämma.
Förslaget till nya stadgar samt styrelsens kommentarer finns att läsa här under länkarna.

Medlem som önskar utskrift av dokumenten kan hämta sådan hos
vicevärd under ordinarie expeditionstid torsdagar 17.30-19.00 eller efter
överenskommelse.

Kallelse och dagordning extrastämma stadgar 2023

Normalstadgarna 2023 Brf Djingis Khan

Styrelsens kommentar till nya normalstadgar 2023
publicerat: 1 maj, 2023
Styrelsen påminner om att områdets tvättstuga endast är till för Djingisborna. Det är inte tillåtet att ge utomstående tillgång till vår tvättutrustning genom att öppna för dem eller låna ut nyckeln.


I samband med pågående låsbyte i Vita huset kommer inom kort även låset i tvättstugan att bytas ut mot ett system med taggar, som kopplas till lägenhetsnummer. Mer information om detta kommer.publicerat: 30 april, 2023

 Telefon: 0771 860 860


Riksbyggens kundservice. Dygnet runt alla dagar.


Från 1 maj har Djingis ett avtal med Riksbyggen för fastighetsskötsel, och då gäller ett nytt nummer för felanmälan. Riksbyggens system är enkelt: ett och samma telefonnummer att ringa såväl vardag som helg, dygnet runt, året runt. En levande person svarar och skriver din anmälan. Ärendena kommer sedan att skickas vidare till vaktmästaren och till Tina på kontoret. Vi uppmanar alla Djingisbor att börja använda detta sätt att felanmäla. Just nu har vi flera system med mejladresser, webb, telefonsamtal och lappar i brevlådan och det är svårt att få överblick över allt som händer. Med ett och samma system kan statistik samlas om återkommande problem och förvaltaren och styrelsen får bättre överblick över området.

Att vi byter fastighetsskötare/vaktmästare från SBC till Riksbyggen är en följd av att föreningen sedan 1 april har avtal om teknisk förvaltning med Riksbyggen. Det ger oss välbehövlig extra hjälp med praktiska frågor om drift och underhåll, som tidigare har belastat styrelsen och Tina hårt. Styrelsen får mera tid att arbeta med strategiska frågor och Tina får tillgång till kvalificerad rådgivning. Teknisk förvaltning och daglig fastighetsskötsel hänger ihop och det skulle vara mycket svårt att ha två olika företag på uppgifterna.

I samband med bytet kommer vi också att få en ny vaktmästare från Riksbyggen. Han heter Marcus och får en närmare presentation på hemsidan och i DK-nytt framöver. Hör gärna av er till styrelsen (styrelsen@djingis.se) med feedback när ni haft kontakt med Riksbyggen. Vi vill gärna höra om såväl negativa som positiva upplevelser.
Pågående Projekt

De här projekten jobbar föreningen med just nu.

Brunnshög & E22

Bygget av Brunnshög kommer att påverka oss. Läs mer om vad det innebär.

Äldre inlägg