Katalysatorstölder och skadegörelse på våra parkeringar
Med anledning av den senaste tidens katalysatorstölder och skadegörelse på våra parkeringar, prövar vi nu att installera starkare lampor på QRST-parkeringen.
Det är minst sagt tråkigt med stölder och skadegörelse och vi uppmanar boende att rapportera allt som händer till vicevärden så att vi kan få en heltäckande bild av vad som sker. Vi hoppas att installationerna ska verka avskräckande men hör gärna av er till oss i styrelsen med era synpunkter, positiva eller negativa, då vi löpande kommer utvärdera hur det fungerar.
Vad kan man göra själv för att minska risken för katalysatorstöld?
En katalysatorstöld går väldigt snabbt. Tillvägagångssättet är att höja upp fordonet och kapa eller rycka bort katalysatorn. Det kan gå så snabbt som på 30 sekunder.
Stöldskyddsföreningen rekommenderar bilägare att installera larm som aktiveras om bilen lyfts eller lutas, samt att DNA-märka katalysatorn för att underlätta spårning av stöldgodset. Ett tredje tips är att montera ett skydd (CatLoc) över katalysatorn i syfte att försvåra och förlänga tiden som en gärningsperson måste tillbringa under bilen.
Läs mer om katalysatorstölder här:  Stöldskyddsföreningen och i Teknikens värld