Om Djingis

STYRELSEN


Styrelsens främsta uppgift är att förvalta föreningens ekonomi och underhålla våra bostäder. Förutom de sedvanliga uppgifterna strävar styrelsen alltid efter att skapa ett vänligt och demokratiskt klimat för alla medlemmars trivsel, där trygghet och säkerhet alltid är högprioriterat.

LÄS MER …

klubba

FÖRENINGSSTÄMMA


En gång om året kallas till ordinarie föreningsstämma (årsstämma). Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det, när det begärs av revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman samlas normalt en gång om året och fattar ett antal viktiga beslut. Under året sköts verksamheten av styrelsen som består av särskilt utsedda personer, normalt valda av föreningsstämman.

LÄS MER …

 

VALBEREDNING OCH REVISION


Vid föreningsstämman utses valberedningen, som lägger fram ett förslag till styrelse vid nästa års stämma.

Revisorn arbete ger medlemmarna en möjlighet att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

LÄS MER …

 

PROTOKOLL MED MERA …


Läs gamla och nya protokoll från styrelsemöten och stämmor. Här finns också andra viktiga och intressanta dokument.

LÄS MER …

 

GÅRDSREPRESENTANTER


Varje gård har minst en gårdsrepresentant, som tillvaratar gårdens intressen inom ramen för gårdsrepresentantforumet.

GR-arbetet fungerar också som en kanal genom vilken medlemmarnas synpunkter förs vidare till styrelsen (vid sidan om medlemmarnas ständiga möjlighet att kommunicera direkt med styrelsen).

LÄS MER …

 

FAKTA


Djingis Khan är en av de största bostadsrättsföreningarna i Skåne och Sverige och består av 316 hushåll i storlekarna 3–6 rum (ca 80–125 m²). Området är uppdelat på 20 gårdar med olika subkulturer som är speciella för varje gård.

CIMG1466

Tack vare den sociala miljön är Djingis Khan även känt som en av de barnvänligaste och mest barntäta bostadsrättsföreningarna i hela Sverige. Den unika miljö som präglas av att vi bor så nära stan och ändå mitt i naturen har gjort Djingis Khan till ett av de mest eftertraktade områdena.

Vårt område har en unik historia och en unik kultur och är välkänt såväl för sitt politiska som kulturella engagemang sedan 1970-talet.

LÄS MER …

 

HISTORIA


1971–72 lät AF Bostäder (Akademiska Föreningens Bostäder) uppföra Djingis Khan, avsett som familjebostäder för studentfamiljer. Då antalet studenter minskade sålde AF Bostäder området och det ombildades till bostadsrättsförening inom HSB Skåne 1981.

LÄS MER …

Gårdsfest 1973
Gårdsfest 1973