Fasader och fönster

FASADFÄRGFör att underlätta för dem som vill måla egna saker i samma kulör som våra hus finns här ett dokument med alla färgkoderna.

SÄTTA IN NYTT FÖNSTER


För att få sätta in ett extra fönster krävs först och främst att man fått bygglov från Stadsbyggnadskontoret på Lunds kommun. När sådant har erhållits ska man ansöka om tillstånd hos bostadsrättsföreningens styrelse. Efteråt ska den boende även bekosta en besiktning utförd av ett av styrelsen utsett ombud.

Fönstrets utsida kommer därefter att vara föreningens ansvar, vilket innebär en ökad kostnad för underhåll, målning, värmeläckage och framtida byten. Därför kommer en summa på 100 kronor att läggas på månadsavgiften per nytt fönster, och denna avgift kommer att följa bostaden vid ägarbyte.

Vid sprickor/hål i fasaderna eller vid behov av byte av fönster p.g.a ålder/slitage, kontakta vicevärden.

Tillstånd för att sätta upp markis ges efter ansökan till styrelsen som har godkänts. Vid fasadarbeten ansvarar styrelsen för nedtagning och uppsättning av befintliga markiser.