Husdjur
Inom Brf Djingis Khan gäller kopplingstvång och upplockningstvång – oavsett storlek på hunden. Låt inte din hund bajsa och kissa på våra uteplatser, håll den i stramt koppel tills du kommer ut på mark där du kan rasta den.

Föreningen tillåter inte att man gör om uteplatserna till rastgårdar för hundar eller andra djur. Hundar får inte vistas ensamma på uteplatser eller gårdar, oavsett om de är kopplade eller ej. Hundar som skäller oavbrutet under längre tid räknas som sanitär olägenhet och ska rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

hundkatt-48189968
För katter gäller följande enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Katt får vistas ute under ägarens ansvar. För många lösspringande katter är ett hygieniskt problem. Ta hand om din katt – din granne kanske inte vill ha besök inomhus eller i rabatten!

Kontakta styrelsen om du har problem med grannarnas husdjur.IMG_6536