Grönt är skönt – på rätt ställen


2020-07-20

Det är härligt när det grönskar, men ibland växer det på fel ställen. Inne på gårdarna dyker det upp ogräs mellan plattorna, och det är inte bra för plattsättningen. Växterna kan göra att plattorna flyttar sig och det kan i sin tur innebära såväl snubbelrisk som ökade kostnader för föreningen om plattorna måste läggas om.Vi ber boende på alla gårdar att se över ogräset och hjälpas åt att ta bort det – förslagsvis med ogräsjärn eller ättika. Vi föreslår också att ni belönar er själva efteråt med en gemensam gårdsfika.