Parkering och elbilsladdning
Varje hushåll i föreningen har rätt till ett kostnadsfritt permanent parkeringstillstånd. Behöver hushållet ytterligare ett permanent parkeringstillstånd kostar det 200 kr. Parkeringsplatserna är numrerade men man får parkera på vilken ruta man vill, förutom på handikapplatserna.

parkeringstillstånd på hög

Till varje hushåll hör två gästparkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet, oavsett om det är tillfälligt eller permanent, ska placeras väl synligt i framrutan vid parkering på våra parkeringsplatser.

Det är förbjudet att sälja eller hyra ut parkeringstillstånden. Parkeringarna är endast till för boende i Brf Djingis Khan och tillfälliga gäster till boende.

Gäster som är på tillställning i Vita Huset har en kort promenad från pendlarparkeringen på Sångarevägen. Se karta här.

Parkering i vändzonerna är inte tillåten utan där får man enbart stå under pågående lastning eller lossning. Detsamma gäller inom området förutom på parkeringarna.

Aimo Park övervakar vår parkering. De kontrollerar även Icas parkering – vill du parkera där behöver du en p-skiva. Har du ingen får du den gratis inne i butiken.

Motorvärmarplatserna är till för alla utan att kunna reserveras; först till kvarn är det som gäller. Dessa platser bör dock i första hand användas av bilar som kan anslutas till motorvärmaruttagen. Andra platser ska i första hand användas om man inte avser att ansluta sig till dessa uttag.
Det finns två sorters motorvärmaruttag som har installerats vid olika tidpunkter. Läs mer om hur de fungerar.
nymotorvarmareliten
motorvarmareliten

På våra parkeringar finns 6 laddboxar som sammanlagt laddar 12 elbilar eller laddhybrider: 8 på Iliongränden och 4 på Uardavägen. För att ladda krävs kontakt typ 2.

För att ladda krävs konto hos E.ON. Läs mer om hur det går till.

Ladda inte via motorvärmaruttagen, eftersom det kan orsaka överbelastning av elsystemet. Se på kartan Elladdplaster på brf DK 20220824 var laddstolparna finns.

Under sommaren kan bilarna bli klibbiga av bladlussaft. Om du väljer att köpa ett överdrag till din bil kan du få 200 kr tillbaka mot uppvisande av kvitto – kontakta vicevärden. Se till att parkeringstillståndet är synligt.
pyjamas

För motorcyklar finns särskilda parkeringar.
mcparkeringOch så ett tips:Parkera inte för nära förrådsdörren då det finns risk för skador på din bil!

Tak eller inte tak


En ständigt återkommande fråga på Djingis är nedsmutsningen av bilar, och framför allt av dem som parkeras under ekarna. Styrelsen har tittat på olika lösningar: bli av med lössen med biologiska medel, beskärning av träden m.m.
Under stämman 2016 bildades en grupp som skulle titta närmare på möjligheterna att bygga tak eller parkeringsgarage. Vid en undersökning, som avslutades 4 november 2018, tillfrågades alla hushåll om de kan tänka sig att betala en månadsavgift för att få parkera under tak. Resultatet blev att 16 svarade JA och 108 svarade NEJ. Styrelsen bedömde att intresset var för svalt för att dra igång kostsamma och omfattande byggnationer och lade därför ner projektet.
Läs utredningsrapporten om projektet från början till slut.