Gårdsrepresentanter


Varje gård har minst en gårdsrepresentant, som tillvaratar gårdens intressen inom ramen för gårdsrepresentantforumet.

GR-arbetet fungerar också som en kanal genom vilken medlemmarnas synpunkter förs vidare till styrelsen (vid sidan om medlemmarnas ständiga möjlighet att kommunicera direkt med styrelsen).

Gårdsrepresentanterna träffas en gång i månaden, varje gård som deltar i GR-möte får 100 kronor per möte till gårdskassan.

Tid och plats för nästa GR-möte kommer att finnas publicerat i kalendern.

På stämman 2007 tog medlemmarna beslutet att en styrelsemedlem ska vara sammankallande för gårdsrepresentantmötena.

Kontaktperson: Anna Hammarberg som nås på anna.hammarberg@djingis.se

Här nedan finns anteckningar från gr möten, och svar från styrelsen, dessa går bara att läsa av djingisbor.

ANTECKNINGAR FRÅN GR MÖTEN