Underhåll & renovering
tapetsera

Vems är ansvaret för de olika delarna i bostadsrätten och vad kan jag förändra utan att söka tillstånd?


När man står i begrepp att ändra i sin lägenhet är det viktigt att veta vad man har för ansvar. Vissa saker får den boende ändra hur den vill, som väggfärg och spismodell, andra saker kräver styrelsens tillstånd.

Om något har ändrats utan tillstånd finns det en risk att lägenheten inte blir godkänd vid tillsynen vid avflyttning, och då kan den boende bli tvungen att åtgärda det underkända och det kan bli kostsamt.

Läs om vad som är föreningens eller den boendes ansvar.

Information till hantverkare


Tänk på att det är ditt ansvar att informera hantverkare om att de bara för köra in i området tillfälligt för att lasta av och på. När det är gjort ska de flytta bilen till en av våra parkeringsplatser. Du som kund lånar ut parkeringstillstånd.

Dela gärna ut informationen skriftligt. Här finns en lapp för utskrift med våra regler på svenska och engelska (PDF).

Några tips!


Grahns Elektriska AB känner väl till hur sladdarna är dragna på Djingis Khan och kan rekommenderas. Ulf Grahn, mobil 0706-24 79 27.

Badrumsrenovering


kakel
Det är många som vill fräscha upp sitt badrum, men det är en hel del att tänka på innan du börjar. Det krävs alltid tillstånd från styrelsen om du planerar större ingrepp. Följ de regler som satts upp så slipper du krångel längre fram. Läs mer om vad som gäller för badrummet och lilla toaletten på Djingis.

Element


Alla förändringar som rör uppvärmningen av lägenheten kräver styrelsens tillstånd. Läs mer om vad som gäller om det saknas ett element i din lägenhet på sidan om Försäljning av bostadsrätt.

Arbeten som rör krypgrunden


Vid renovering eller andra arbeten som berör avloppen ut ur huset uppmanas den boende att kontakta vaktmästaren för en slutinspektion. Det har hänt att avloppsrör har hamnat fel och orsakat skador under huset.

Kontakta vaktmästaren om hantverkarna behöver ha tillgång till krypgrunden. Alla ledningar i krypgrunden är isolerade och ska givetvis återställas så efter utfört arbete. Kontakta vaktmästaren när arbetet är klart så kontrollerar han att allt ser bra ut i krypgrunden.

Ventilation


För ventilationen gäller det här.

För att klimatet inomhus ska vara så bra som möjligt är det viktigt att alla boende har rätt ventiler öppna eller stängda och ser till att de hålls fria från damm mm. Läs mer om kondens och ventilation.

Inre fonden


spargris

Den inre fonden, eller inre underhållsfonden som den också kallas, är en avsättning av pengar varje månad som görs för varje enskild bostadsrätt. Den används huvudsakligen för att täcka en del av kostnaden för mindre reparationer och byte av utrustning i den egna lägenheten.

Från månadsavgiften sätts varje månad av en summa pengar och storleken på summan är baserad på det andelstal som bostadsrätten har, dvs hur stor andel den egna bostadsrätten har av totala antalet bostadsrätter.

Den inre fonden är från den tiden när man ansåg att det behövdes ett gemensamt sparande för att medlemmarna skulle underhålla sin lägenhet. Förr var också de avsatta beloppen relativt sett mycket mer värda. Idag blir det inte många kronor per lägenhet och år. På specifikationen som följer med inbetalningskorten för månadsavgiften anges hur stort belopp som finns sparat för just din lägenhet.

För att kunna utnyttja den inre fonden behöver du som boende på Djingis Khan ta med kvitton för dina utlägg till vicevärdskontoret. Där får du fylla i en blankett som sedan skickas tillsammans med kvitton till HSB. Pengarna kommer sedan att sättas in på det bankkonto du angivit på blanketten. Blanketten finns även här för utskrift, Uttag inre fond djingis

Uppdaterad senast: 2021-05-03