Renovering av badrum
gammaltbadrumliten

Vad gäller vid renovering av badrum?


Börja med att i god tid lämna till styrelsen en utförlig beskrivning av vilka arbeten som kommer att utföras i badrummet, samt gärna offerten du har fått av dem som ska göra jobbet. Se alltid till att alla hantverkare har de behörigheter som krävs för att utföra arbeten i våtrum.

Alla vattenledningar måste vara synliga och avstängningsventiler ska vara lätt åtkomliga. Tänk på att alla vattenledningar (varm- och kallvatten samt värmesystem) är föreningens ansvar och du får inte göra ändringar i dessa utan att ha tillstånd.

Golvvärme får installeras men måste då vara elektrisk.

Väljer man att montera ner elementet måste ledningar och kopplingar finnas kvar så att det enkelt går att återställa elementet. Den boende kan vid försäljning bli skyldig att låta återinstallera elementet.

Har du torkskåp som du tänker ta bort så måste vicevärden meddelas så att röret kan stängas från taket. Detta är för att den nya ventilationen ska fungera optimalt.

Handdukstork får installeras, men måste då vara elektrisk och får alltså inte kopplas till värmesystemet.

Det finns inget generellt förbud mot kakel och klinkers, men eftersom vi har hus som ständigt rör sig ställs höga krav på underlagsarbetet och inte alla byggföretag har den kompetensen. För att klinkers ska kunna läggas i badrummet krävs bland annat en förstärkning av golvet enligt branschregler. Det är den boendes ansvar att se till att arbetet utförs enligt gällande byggregler.

När dina planer har blivit godkända av styrelsen kan du sätta igång. När badrummet är klart ska en tillsyn utföras av en behörig besiktningsperson och du som boende står för kostnaden för det. Du kan själv boka en besiktningsperson eller låta vicevärden boka en tid med företaget som föreningen brukar använda sig av. Ifall du väljer att anlita en egen besiktningsperson måste du försäkra dig om att hen vet vilka regler som gäller på Djingis Khan och be hen att presentera sina behörigheter i samband med att hen lämnar in rapporten till vicevärden. Besiktningarna är viktiga eftersom det är föreningen som har ansvar för alla skikt under ytskikten i lägenheterna, och om något har utförts fel av en boende kan föreningen få stå för omfattande reparationer långt senare, kanske långt efter att den som ”orsakade” felet har flyttat därifrån.

Toalett utan dusch eller golvbrunn. Ska man ha tätskikt på sådant golv? (gvk.se)

Renovera toaletten – Tips om enkel uppfräschning | If

nyttbadrum