Nytt nummer för felanmälan från 1 maj

 Telefon: 0771 860 860


Riksbyggens kundservice. Dygnet runt alla dagar.


Från 1 maj har Djingis ett avtal med Riksbyggen för fastighetsskötsel, och då gäller ett nytt nummer för felanmälan. Riksbyggens system är enkelt: ett och samma telefonnummer att ringa såväl vardag som helg, dygnet runt, året runt. En levande person svarar och skriver din anmälan. Ärendena kommer sedan att skickas vidare till vaktmästaren och till Tina på kontoret. Vi uppmanar alla Djingisbor att börja använda detta sätt att felanmäla. Just nu har vi flera system med mejladresser, webb, telefonsamtal och lappar i brevlådan och det är svårt att få överblick över allt som händer. Med ett och samma system kan statistik samlas om återkommande problem och förvaltaren och styrelsen får bättre överblick över området.

Att vi byter fastighetsskötare/vaktmästare till Riksbyggen är en följd av att föreningen sedan 1 april har avtal om teknisk förvaltning med Riksbyggen. Det ger oss välbehövlig extra hjälp med praktiska frågor om drift och underhåll, som tidigare har belastat styrelsen och Tina hårt. Styrelsen får mera tid att arbeta med strategiska frågor och Tina får tillgång till kvalificerad rådgivning. Teknisk förvaltning och daglig fastighetsskötsel hänger ihop och det skulle vara mycket svårt att ha två olika företag på uppgifterna.