Projekt för hållbar energi
Vår bostadsrättsförening har snart funnits i 50 år och en del av vår infrastruktur behöver förnyas och anpassas till en mer hållbar och klimatanpassad energilösning. I samband med anpassningen tar Djingis Khan med hjälp av Kraftringen fram en utredning om våra befintliga och möjliga framtida energi- och kommunikationssystem på området.

Teknikområden som utreds är fjärrvärme, ventilation, solenergi, elbilsladdning, fiber/fastighetsnät, gemensam el, IMD (individuell mätning och debitering) och områdesbelysning (LED). I utredningen ingår kostnadskalkyler för respektive teknikområden. Kraftringen gör även förslag på i vilken ordning olika åtgärder kan prioriteras.

Om du har frågor kring projektet, kontakta gärna Stefan Aguayo på telefon 046-32 31 52 eller på mejl aguayostefan@gmail.com.