Laddningsplats är inte parkeringsplats
Styrelsen arbetar med att ta in offerter för att sätta upp nya laddstolpar för elbilar.
Innan fler laddstolpar är på plats så ber vi er som laddar att tänka på andra som behöver ladda sin bil. Laddningsplatserna är just laddningsplatser, de ska inte användas som parkeringsplats. När ni har laddat klart bilen ber vi er att flytta den till en parkeringsplats så att nya kan komma till.