beskärning
En del av Djingis som är väldigt uppskattat är de grönområden som finns på området. Föreningen har tillsammans med riksbyggen påbörjat ett omtag av skötseln av våra gemensamma områden utanför innergårdarna, för att underlätta tillgänglighet och säkerhet, och för att motverka att växtligheten tar över för mycket av den gemensamma ytan. Detta innebär bland annat extra beskärning av träd och klippande av häckar och buskar. Vi hoppas alla boende har förståelse för dessa nödvändiga åtgärder. Om det är något speciellt träd eller buske som boende berörs av och därför önskar beskuret på ett visst sätt går det bra för boende att själva beskära, även där trädet/busken står på föreningens område, så länge det görs så att passage och gräsklipparens framfart hålls fria.

Läs mer här om vad som gäller för våra inre, yttre och gemensamma områden. Finns också kartor om en är osäker på vilka områden som är gemensamma, och där växtligheten sköts av föreningen.