Gummimattor

Styrelsen uppmanar boende på alla gårdar som fått nya gummimattor att ta väl hand om dem. Det nya mera miljövänliga materialet är mjukare än materialet i de gamla mattorna, så undvik kontakt med vassa föremål som kan göra märken och skada (t ex stolsben). Gummimattan tål att köras på med bobbycars och spark/springcykel. Leksaker, möbler och cyklar ska inte förvaras på ytan, då ytan är en fallyta och saker som står på den kan orsaka skada på den/de som faller.


Turas om att sopa av mattorna när det kommit sand, löv och annan smuts på. Det tar inte lång tid och det blir trevligare lekmiljö för era barn och längre hållbarhet på mattorna.


Här finns beskrivning på hur mattorna ska skötas: skötsel gummimatta