Olovlig parkering
På sista tiden har det hänt att närboende parkerat på föreningens parkeringsplatser då och då. Märker man detta kan man ringa och tipsa Aimo park på telefonnummer 0771-96 90 00, välj felanmälan.

Obs! Bilarna på bilden har inget med texten att göra.

Publicerad 2021-08-05