Förbjudet att hälla ut fett i avloppet
Bilen ovan är på en stor fettkaka som påträffats i ett av våra avloppsrör. Det är dyrt för oss alla när föreningen behöver tillkalla spolbil när det är stopp i avloppen, det bästa är såklart att försöka undvika att det blir stopp. Vi påminner om att inte slänga annat än toalettpapper i WC:n.

Nu får vi hjälp av lagen, från 1 januari 2024 gäller nya krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Bestämmelserna har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall. Detta innebär bland annat att det är förbjudet att hälla ut fett i avloppet. Läs här för detaljerad information: Förbjudet att hälla fett i avloppet – Borätt Forum (borattforum.se)