Gräsklippning på området tisdagar
Nu är det vår och gräsklippningen på området kommer utföras av Markku på tisdagar, med start tisdag 16/4. Saker som ligger på det yttre området och eventuellt på det allmänna området behöver alltså tas bort varje måndag så att gräsklipparen kan komma förbi. Vi påminner också er som har kompostgaller, stenar eller annat stående permanent på era yttre områden att detta inte är tillåtet enligt reglerna, dels för att gräsklipparen inte kan komma förbi (behövs 1.5 meter i bredd) och dels för att de yttre områdena ska vara öppna och tillgängliga för alla. Passa på att iordningsställa ditt område om det behövs, kartor finns på hemsidan med måtten, så slipper vi i styrelsen gå runt och kolla områden.

Om någon boende känner behov av att stänga in sig med häck, staket, stenar, odlingslådor eller kompostgaller får den göra det på sitt inre disponibla område, alltid efter tillstånd från styrelsen. Djingis område är inte så stort och vi är många som ska njuta av och samsas om ytorna, därför kan vi inte bre ut oss och ta föreningens mark i anspråk för eget privat bruk. Detta gäller även buskar eller häckar där tillstånd inte finns och som stänger in områden. Passa på att iordningsställa om det finns sådana på ditt yttre område, även om du inte planterat dem själv, passage som alla kan använda ska alltid finnas.