information om posten
Postnord AB (som är den bolagiserade versionen av gamla postverket, idag drivet som kommersiellt bolag) inkom under hösten 2021 med en begäran om att föreningen skulle flytta postmottagningen från gårdarna ut mot parkeringen. Brevet finns att läsa här: brev från postnord
Genom anslag i DK-nytt i december 2021 tillfrågades medlemmarna i Djingis om några var intresserade av att delta i en postgrupp. En sådan tillsattes och en dialog med postnord inleddes. Postnord vill ha så kallade fastighetsboxar ute på parkeringen för att underlätta deras utdelning. Mer om fastighetsboxar går att läsa på https://fastighetsboxar.se/ . Postgruppen ogillade postnords plan att dela ut posten på parkeringarna med tanke på risken för skadegörelse och den långa sträckan att gå.
Postgruppen försökte föreslå en kompromiss för postnord, att vi sätter upp små fastighetsboxar utanför varje gård med 16 postfack vardera, och att brevbäraren får lov att parkera på vändplanerna och gå in med vagn och dela ut posten. Denna kompromiss vägrade postnord gå med på.
Postnord har genom föreskrifter från post- och telestyrelsen (PTS) långtgående rätt att bestämma hur postmottagningsanordningen skall se ut och var den skall placeras. Dessa föreskrifter finns här: https://www.pts.se/sv/dokument/foreskrifter/post2/ptsfs-20086—pts-allmanna-rad-om-utdelning-av-post/ .
Varken styrelsen eller postgruppen ser det som något positivt att posten inte längre kommer delas ut i våra brevlådor. Men då vi har försökt förhandla med postnord utan att lyckas nå någon kompromiss, ser vi ingen annan utväg än att acceptera någon av de placeringar av fastighetsboxar som postnord godkänt.
Postgruppen kommer under hösten genomföra en enkät där man kan rösta om vilken placering som föredras. Slutligt beslut om hanteringen kommer fattas av stämman.

Frågor och svar:
Om man t.ex. är rörelsehindrad och inte enkelt kan ta sig ut till parkering för att hämta sin post, vad händer då?
Postnord är enligt föreskrifterna skyldiga att erbjuda postmottagare över 80 år utdelning vid dörren, i övrigt kan behovet prövas.
Kommer vi ha kvar våra brevlådor?
Vi kan självklart ha kvar våra brevlådor för utdelning av DK nytt, dagstidningar och meddelanden till varandra etc.
Kan vi inte bara ”strejka” och vägra gå med på postnords krav?
Visst skulle vi kunna välja att inte gå postnord till mötes. Men postnord har då rätt att sluta dela ut posten och i stället anvisa oss till ett utlämningsställe som de bestämmer (sannolikt terminalen vid Gunnesbo men möjligen ännu längre bort). Med anledning av detta har styrelsen inte ansett att det är ett realistiskt alternativ att inte gå med på postnords krav. Men det är stämman som fattar det slutliga beslutet.