Stora möbler
Våra ytterväggar kan bli kalla och placerar man stora tunga möbler där så finns det risk för fukt- och mögelskador. En luftspalt på tio centimeter mellan vägg och möbel rekommenderas för att undvika problem. Möbler som täcker väggarna kan också göra att det tar lång tid innan man upptäcker skador.

Läs mer:
Kondens och ventilation.
Den nya ventilationen.