dags att ta hand om din växtlighet
Växtlighet som finns på ditt inre och yttre disponibla område både på framsidan och baksidan är din att sköta även om den har planterats av före detta boende.  Hos många boende finns det växtlighet som helt har tagit över och som till följd av detta förstör föreningens egendom såsom pergola, fasader, belysning, elledningar och eluttag. Dessutom kan okontrollerad växtlighet störa övriga grannar.

Sköt om din växtlighet. Passa på nu innan grönskan kommer igång på riktigt, det är mycket lättare att beskära t.ex. vinrankor och andra klätterväxter innan de slår ut i sin fulla kraft. Har du växter eller till och med träd på ditt inre och yttre område som du inte har tid eller lust att sköta är det bättre om du tar bort dem, så blir det en lättskött yta.

Samma sak gäller för den gemensamma växtligheten på varje gård, boende hjälps åt eller så går det bra att betala med gårdskassan om samtliga boende är överens om att anlita någon.