slänga cyklar i containern?
Det är tillåtet att slänga skrotfärdiga cyklar i containern, men vi förespråkar återanvändning i första hand om det finns möjlighet utifrån cykelns skick. Det finns organisationer som tar emot och i vissa fall hämtar upp cyklar som inte har någon ägare. Kanske någon händig granne kan rusta upp en cykel som har mer att ge och som kan användas av gården som extracykel vid punka?

Att slänga eller ta hand om cyklar gäller när cykeln ifråga inte har något uppenbart värde. I annat fall för övergivna cyklar räknas de som hittegods och för att ta hand om sådana cyklar gäller lagen om hittegods, och då behöver en agera enligt den innan en tar hand om en cykel, läs lagen HÄR för mer information.