Parkeringstillstånd
Vi vill påminna alla boende om att det är förbjudet att sälja/hyra ut/låna ut/ge bort till vänner våra parkeringsbevis, både de permanenta och gästparkeringsbevisen. Parkeringarna är till för boende på Djingis och våra tillfälliga gäster. Många boende hör av sig angående detta och därför går Styrelsen nu ut med ännu ett förtydligande så att eventuella fel kan åtgärdas. Vid en enkel kontroll av vilka bilar som parkerar på Djingis framgår det bl.a. att en del bilar helt saknar parkeringsbevis. Tänk på att ha parkeringsbeviset synligt i vindrutan för att undvika böter, vicevärden/styrelsen kommer framöver inte ha någon möjlighet att annullera böter satta av Aimo Park.

Det är problem med att parkeringsplatserna inte räcker till, speciellt för tillfället vid ABCD p.g.a att platser upptas av Markkompaniet i samband med lekplatsbygge, och därför vill vi återigen uppmana boende att uppsöka andra parkeringsplatser om möjligt. Uppmana också era gäster att ställa sig på en annan plats än just ABCD.