förrådsförvaring
En boende har vid avflytt upptäckt att mattorna de förvarade i uteförrådet var angripna av mal. Vi uppmanar boende att se över sin förvaring i uteförråden.

Förvaring av textilier görs bäst i förslutningsbara plastlådor (snäpplock) eller liknande.

Samma sak gäller för förvaring av fågelfrön och djurfoder om vi inte vill ha besök av möss eller råttor.