Bilar på cykelbanor
Det är inte ovanligt att det står bilar inne i området vilket är tråkigt, onödigt och otillåtet. Bilar får inte vara på våra gång- och cykelbanor, gräsmattor eller torget under längre stund än det tar att lasta i eller ur.

Det är beställaren (alltså du som boende eller föreningen) som ansvarar för att informera hantverkare om reglerna. När du informerar om reglerna är det bra att också lämna skriftlig information. En lapp på svenska och engelska finns nu att ladda ner och skriva ut.

Lapp om parkeringsregler i området