Titta i taket!
2017-01-03

Regelbundet utförs kontroller av våra yttertak, för att de ska vara täta och hela. Men det är också viktigt att vi tittar uppåt när vi är hemma, så att vi tidigt kan upptäcka eventuella läckor. En vattenskada kan bli kostsam såväl för föreningen som för den boende så håll koll på innertaket! Kontakta vicevärden snarast om du ser konstiga fläckar.