Containers

Datum: 2024-05-17 | 00:00

Några gånger om året ställs containers upp i vändzonerna på parkeringarna på Iliongränden och Uardavägen.

Containern gäller för allt utom miljöfarligt avfall. Elektronik läggs i de speciella kärl för elektronikavfall som står bredvid containern och INTE i containern.
Tänk på att ta isär skrymmande ting (typ trädgårdsmöbler och garderober) innan du slänger dem i containern.
Lägg skräpet inuti containern, ställ ingenting utanför!

Tänk också på de många boenden