Trädäck

TRÄDÄCK


IMG_6472

Då det finns flera olika utbyggnader av lägenheter kan inget generellt sägas om hur stor yta på baksidan som är disponibel respektive tillåten att bebygga. Kontakta styrelsen för att få de exakta måtten och vad som gäller för just din lägenhet.

För att få tillstånd att bygga trädäck måste en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Bifoga ritning samt godkännande från de två eller tre närmaste grannarna. Bygget får påbörjas först efter att styrelsen lämnat ett skriftligt godkännande.

Ingen del av bygget får fästa i huskroppen. En luftspalt på 7–10 cm måste lämnas mot huset så att det går att måla hela fasaden.

Ett staket eller plank runt uteplats eller trädäck får vara högst 180 cm högt, från marken (enligt Lunds kommuns regler.)

Trädäcket ska vara väl ventilerat undertill och inte täcka för husets ventilationshål i grunden.

Tak får inte byggas, därför att:
– Försvårar underhåll av fasader (målning, byte av brädor m m).
– Försämrar luftcirkulationen runt fasaden.
– Skymmer fasaden från solstrålar, vilket ökar risken för fuktskador.
– Problematiskt med ansvarsfördelningen mellan boende och föreningen, särskilt vid ägarbyte.
– En estetisk aspekt då ett tak visuellt tar stor plats.
– Ett tak tar stor plats och innebär därmed en begränsning av de allmänna ytorna för alla boende.

Byggnation av trädäck på framsidan beviljas inte. Vi vill vara säkra på att luftcirkulationen i krypgrunderna är god samt att det fortsatt finns möjlighet att parkera cyklar och barnfordon på uteplatserna, så att inte för stor del av den gemensamma gårdsytan upptas av sådant. Det är också viktigt att tillgängligheten till luckorna till krypgrunden inte begränsas.