PÅ GÅNG
Datum: 2022-08-05

Containers i alla vändzoner på parkeringarna 5-8 augusti 2022

el-avfall slängs i de speciella el-vagnarna bredvid containern