Ladda bilen på Djingis
2016-12-14

Nu har vi tre laddboxar som laddar sex elbilar eller laddhybrider: fyra på Iliongränden och två på Uardavägen. För att ladda krävs kontakt typ 2.

Ladda inte via motorvärmaruttagen, eftersom det kan orsaka överbelastning av elsystemet.

Se karta.