Vad gäller på parkeringen?
2017-04-30

De sex parkeringsplatserna där det finns möjlighet att ladda bilen är främst avsedda för just laddning av bilar. Andra bilar får stå på platserna högst en timme med p-skiva.