Gårdsrepresentanter


Varje gård har minst en gårdsrepresentant, som tillvaratar gårdens intressen inom ramen för gårdsrepresentantforumet.

GR-arbetet fungerar också som en kanal genom vilken medlemmarnas synpunkter förs vidare till styrelsen (vid sidan om medlemmarnas ständiga möjlighet att kommunicera direkt med styrelsen).

Gårdsrepresentanterna träffas en gång i månaden och en representant kommer därefter och besöker månadens styrelsemöte för att förmedla synpunkter och förslag till styrelsen. Varje gård som deltar i GR-möte får 100 kronor per möte till gårdskassan.

Tid och plats för nästa GR-möte kommer att finnas publicerat i kalendern.

På stämman 2007 tog medlemmarna beslutet att en styrelsemedlem ska vara sammankallande för gårdsrepresentantmötena.

Kontaktperson: Bert Sjögren, som nås på bertsjogren@gmail.com