Styrelsen

Styrelsens sammansättning


 

Ordförande: David Homayoun Latifpour, F:243
Sekreterare: Anna Axelsson, H:213
Vice ordförande och vice sekreterare: Åsa Bodell, T:304
Ledamot: Bert Sjögren, O:222
Ledamot: Olivier Gras, R:276
Ledamot: Markus Ranheimer, N:134
Ledamot: Jenny Nilsson, L:44
Ledamot: Lina Brunestam, M:212
Ledamot: Helene Degerman, R:284
Suppleant: Moa Bejersten, C:15
Suppleant: Christofer Hanson, H:217

HSB-ledamot: Magnus Andersson

 

Styrelsens uppgift


Styrelsen är ytterst ansvarig för att föreningens förvaltning utförs på bästa sätt och följer gällande lagar, men behöver givetvis inte utföra alla arbetsuppgifterna själva.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna.

Styrelseledamöterna har genom sin ställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet och främja föreningens intressen. Styrelseledamöterna iakttar sekretessregler och lämnar alltså inte vidare uppgifter om enskilda boende som framkommer i samband med styrelsearbete.

För att se vilka ansvarsområden inom föreningen varje enskild styrelsemedlem har se senaste Djingis Khan Nytt.

Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen.
klubba

Kontakta styrelsen


E-post: styrelsen@djingis.se
Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131 , 224 71 Lund
Du kan också lägga en lapp i Vita Husets brevlåda.

Styrelsen vill ha in skrivelser senast 1 vecka före styrelsemöte för att kunna förbereda ärendena korrekt. Ett tips är att lämna in skrivelser i början på månaden så är man helt på den säkra sidan. Styrelsemöte hålls i regel den tredje torsdagen i varje månad – datumet anges i kalendern på hemsidan.

Är det något du vill fråga eller berätta är du också välkommen att kontakta styrelsen. Alla meddelanden läses av ordförande som delegerar till lämplig arbetsgrupp. Vill man att hela styrelsen ska nås kan man skriva det i meddelandet.

Senast uppdaterad: 2021-06-23