Hobbyrum
Det finns fyra hobbyrum som är belägna i förrådslängorna. Två ligger på Uardavägen motsvarande gårdarna A-B-C-D respektive E-F-G-H. På Iliongränden ligger rummen motsvarande I-J-K-L-M-N och O-P-Q-R-S-T.

hobbyrum2

I alla rum finns en hög arbetsbänk med skruvstycke, arbetsbord, förvaringshyllor för trä, färg mm och städutrustning. Värme finns vid behov. Verktyg får man själv ta med.

Tanken är att man utöver snickeri och målning ska kunna arbeta även med annan hobbyverksamhet, reparationer etc. Vid behov kan förslag till kompletterande utrustning framföras till ansvarig för rummet.

Tapetbord till utlåning finns i rum EFGH.

Byggställning för målning etc i innetrappan finns att låna i rum OPQRST.

Elektrisk kapsåg finns att låna i rum IJKLMN.

Slipmaskin för verktyg finns i Bilvårdsanläggningen på Iliongränden. Här kan också större arbeten och ”smutsiga” arbeten med olja, t ex cykelreparationer, med fördel utföras.

Nycklar till hobbyrummen finns hos:

ABCD: Bertil A:47, tel. 0733-32 91 61, och Bob A:51, tel. 0735 13 24 73

EFGH: Anders G:147, tel. 070-969 6774

IJKLMN: Hjalmar L:56, tel. 070-248 06 75, och Tomas J:4, tel. 070-97 00 820

OPQRST: Lennart R:274, tel. 046-14 27 55, 073-215 41 31 (samordnare)

hobbyrum1

Ordningsregler för hobbyrummen


1. Bokning sker via ansvarig och för högst 4 dagar i taget, vilka avtalas i samband med bokningen. Nyckeln utlämnas efter kl 18 dagen före första bokade dag och återlämnas sista dagen senast kl 18. Vid behov kan andra tider överenskommas.

Om det ”egna” hobbyrummet är upptaget kan man kontakta ansvarige för något av de andra.

2. Nyckeln får ej lämnas vidare i andra hand utan ny bokning ska i så fall göras hos ansvarig.

3. Städning. Efter avslutat arbete ska rummet städas och vara i ursprungligt skick. Kom ihåg att stänga av värmen.

4. Målning. Observera att vid målning och särskilt spraymålning måste omgivningen skyddas mot färgstänk med t ex tidningspapper eller kartong och vid maskinslipning måste dammuppsamlare användas.

5. Märkning. Föremål, färgburkar mm som kvarlämnas för fortsatt arbete måste märkas med husnummer (maskeringstejp).

6. Kvarlämnat. Efter avslutat projekt ska allt tas hem och hobbyrummen får ej användas till egen förvaring. Material som är användbart kan dock kvarlämnas och användas fritt.